Suvistepühade üritus Sillaotsa Talumuuseumis

Laupäeval 14. mail kl algusega kl 14 korraldati  Märjamaa valla LEADER sidusrühma toetusel  Märjamaa valla Sillaotsa talumuusemis  piirkonna eripära ja  maaelu pärimustraditsioone tutvustav ja arendav üritus Suvisted Sillaotsal.

Suvistete ürituse käigus tutvustati osalejatele omaaegse  eesti taluelu pärimuslikku tegevust – kevadisi tegemisi ja töid taludes, kevadisi ühisüritusi, kombeid, traditsioone.   Aktiivse osaluse vormis kaasatti suvistepühade  rahvakombeid täitma ja tegutsema kõik kaasaelajad. Eriline tähelepanu oli pööratud noortele, kelle jaoks taaaselustatati piirkonna eripäraseid traditsioone.  Kohaliku Valgu Põhikooli õpilased esitasid  ettevalmistatud näidendi  suvistepühadega seotud rahvakommetest “Suviste kased – armukased”.

Ürituse korraldasud  Sillaotsa talumuuseumi hoonetes ja õuel   Raplamaa Partnerluskogu liikmesorganisatsioonid Velise Kultuuri- ja Haridusselts ning Folkooriselts  Kiitsharakad. Suviste traditsioone tutvustaval üritusel osales ligi 70 inimest.

Suvisted Sillaotsal

suvisted_2016a suvisted_2016b suvisted_2016