Tähelepanu e-PRIAs taotluse esitajad!

 Täna, 20.oktoobril, kell 15:00 – 15:15 uuendatakse e-PRIA keskkonda. e-PRIA töös esineb sel ajal katkestusi. Palume pooleliolevad tööd salvestada ja selleks ajaks välja logida.