Teenusel, Tolli külas, Russalus, Velisel ja Naistevallas tulevad kevadised LEADER ühistalgud

Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla LEADER sidusrühmas tulevad traditsioonilised LEADER kevadised  ühistalgud, mille käigus korrastatakse ja seatakse suveks kasutamiseks valmis PRIA külameetme ning LEADER meetme toetatud objekte. LEADER talgute eesmärk on näidata LEADER  programmi jätkusuutlikkust.

Laupäeval 30. aprillil algusega kl 10.30 ootab Teenuse Naiste Ühendus  kõiki abilisi Teenuse mõisa parki. Toimub PRIA külameetme toel ehitatud objekti Teenuse külamaja juures pargiala ettevalmistus suviseks hooajaks – võsa mahavõtmine, mahalangenud puude ära koristamine.  Ühiselt arutatakse Teenuse küla arendamist ja Eesti Vabariigi 100.aastapäevaks valmistumist.

Infot saab Helle Rehepapilt   helle.rehepapp@gmail.com

1.mail kl 10 toimuvad külatalgud LEADER objektil Russalu külakeskus ning selle ümbruses. Talgud lõpevad külakoosolekuga.

Infot saab Pilvi Reoselt 5211 623

Laupäeval 7.mail algusega kl 12 toimub Naistevalla külas Külaseltsi eestvedamisel ühistalgud, mille käigus korrastatakse ja valmistatakse suveperioodiks ette LEADER toetusega rajatud külamaja ning külaplats.  Ühiselt arutatakse külaelu edendamist tulevikus.

Infot saab Avo Vassarilt  avo.vassar@gmail.com

Laupäeval 7.mail  kl 10 toimub Tolli külaplatsil külatalgud, kus valmistatakse puhkeala ette suvehooajaks ja ehitatakse lahtisele söögikohale varikatus.  Üritus lõpeb külakoosolekuga ja talgusupiga.

Infot saab Elle Vesinurmelt   tollikula@gmail.com

Laupäeval 7.mail kl 10  toimuvad kevadised talgud  LEADER  toetust taotlevad objektil Sillaotsa talumuuseumis  Velise külas . Talgute käigus korrastatakse Sillaotsa talumuuseum  algavaks suvehooajaks.  Talgutele järgneval koosistumisel arutatakse, kuidas LEADER programmi ära kasutada  piirkonna loodusliku ja kultuurilise eripära esiletoomiseks ja väärtustamiseks ning kasutamiseks.  Talgu korraldab  Kalju Idvand,  e-post kalju@velise.ee