Toiduainetööstused saavad PRIAst toetust taotleda energia varustuskindluse tagamiseks

Septembri lõpus saavad toiduainetööstused taotleda PRIAst toetust energia varustuskindluse tagamiseks

27. septembrist 11. oktoobrini võetakse toiduainetööstustelt vastu energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotlusi.

Toetatakse toidu- ja joogisektorit, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning aidatakse tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus.

Toetust saavad taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad, kelle põhitegevusala on toiduainete tootmine, välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, või joogitootmine. Toetust saavad taotleda ka tunnustatud tootjaorganisatsioonid või tunnustatud tootjarühmad, kes tegutsevad põllumajanduse valdkonnas.

 

Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks või ka generaatori ostmiseks ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Juhime tähelepanu, et 28. juulil 2023 jõustus meetme määruse muudatus, mille kohaselt saavad toetust taotleda ka need suurettevõtjad, kellel on rohkem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 200 miljoni euro.

Toetuse maksimaalne summa mikro- või väikeettevõtjale on kuni 250 000 eurot. Keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele on maksimaalne toetussumma kuni 500 000 eurot.

Taotlusvooru eelarve on kokku 6 miljonit eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 2 miljonit eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 4 miljonit eurot.

Rohkem infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.