Uuselanike kiirküsitlus maapiirkonnas

Eesti Külaliikumine Kodukant käivitas kiirküsitluse uuselanikele maapiirkonnas.  Uuselanike all mõistetakse inimesi, kes on viimase 7 aasta jooksul maale kolinud või siis peale pikka äraolekut naasnud.  

Ivika Nõgel: küsitlusel on kaks eesmärki. Esiteks saada pisut tagasisidet nende kogemuste, vajaduste, ootuste osas. Teine ja vahetum eesmärk on saada sisendit taotletavale KÜSK projektile, milles raames tahame luua uute liidrite võrgustiku ja kaasata sinna muuhulgas uusmaakaid.

KÜSITLUS