VABAÜHENDUSTE 2024. AASTA ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOORUS TOETUSE TAOTLEMINE AVATUD!

Vabaühendused saavad 2024. aasta arenguhüppe toetust taotleda TMS-i ehk kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi kaudu alates 15. veebruarist kuni 15. märtsini.
Arenguhüppe toetuse eesmärk on aidata vabaühendustel paremini saavutada nii oma põhikirjalisi kui teisi avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke, seda nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Täpsem info on kirjas KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru lehel. Toetust maksimaalne summa on 25 000 eurot. Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. juunist 2024 kuni 31. detsembrini 2025 ja peab kestma vähemalt 12 kuud. Toetatakse tegevusi, mis on seotud organisatsiooni juhtimise, tegevuste planeerimise, finantside kavandamise ja juhtimise (s.h. omatulu teenimise arendamise), tööprotsesside, kommunikatsioonitegevuste, koostöö ja teenuste arendamisega jt.

Arenguhüppe toetusmeetme eelarve on 415 026,07 eurot, millest 207 513 euro ulatuses toetatakse piirkondlike ühingute ja 207 513,07 euro ulatuses üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga ühingute projekte.

Plaanis on taotlusvooru infot jagada INFOTUNNIS, mis toimub 8. märtsil 2024 kell 11.00 – 12.00 Zoom platvormil. Infotunnis vastame jooksvalt taotlejate küsimustele. Infotunnile saab registreeruda täites sellel lingil avaneva registreerimisvormi.

NB! Igas maakonnas töötavad vabaühenduste konsultandid, kellelt saab küsida tasuta nõu ja abi. Kontaktid on siin. Küsimustele leiad vastused ka lehelt mtyabi.ee

Taotlusvooru koordineerib Tea Jänes, Tea.Janes@kysk.ee tel 5622 1599

 

Allikas: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital