Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

PRIA annab toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

Toetuse taotlemine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu. Taotlust saab esitada 22. veebruarist 2. märtsini 2023 a. Taotluste eeltäitmist antud voorus ei toimu. Taotleja võib taotlusperioodi jooksul esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust.

Täpsemalt toetusest SIIN