Veebipõhine infotund biomajandusest

Kolmapäeval, 20.10 kell 13-14 toimub veebipõhine infotund “Biomajanduse arengusuunad ja võimalused”

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna nõunik Argo Peepson tutvustab biomajanduse teemat:

  • Mis on biomajandus?
  • Biomajandus globaalsetes suundumustes ja roheleppe kontekstis, väljakutsed ja võimalused. Näiteid Eestist ja Euroopast.
  • Eesti biomajanduse areng, meetmed uuendusliku ning lisandväärtust kasvatava bioressursi kasutamise ja töötlemise toetamiseks.

Osalemiseks vajalik registreerida

Enne ürituse algust saadetakse osalemiseks vajalik link.

Allikas: maainfo.ee