28. oktoobril alustab PRIA COVID-19 kriisist põhjustatud kahjude leevendamiseks mõeldud toetuse taotluste vastuvõttu

Erakorralise ajutise abi raames alustab PRIA 28. oktoobril taotluste vastuvõttu mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjatelt, kelle ettevõtete tegutsemisvõimalusi on COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud oluliselt kahjustanud. 

Toetuse eesmärk on aidata lahendada COVID-19 kriisi tõttu tekkinud likviidsusprobleeme välisturgudel põllumajandustooteid ja toidukaupu turustavatel ettevõtetel ning seeläbi aidata säilitada ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime väljaspool Eestit. Toetust antakse kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks kavandatud teavitus- ja müügiedendustegevusteks.
 
Alates 21. oktoobrist on võimalik taotlusi eeltäita. Taotlusi saab esitada läbi e-PRIA 28. oktoobrist kuni 4. novembrini.
 
Toetust makstakse ettevõtjale, kes vastavad järgmistele miinimumnõuetele:
• kes on põllumajandustoodete töötlemise või põllumajandustoodetest muude toodete töötlemise (EMTAK-i jao C alajagu 10 ja 11) või turustamisega tegelev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ning kelle põhitegevusala ei kuulu välistatud tegevuste hulka (EMTAK-i jao C alajagu 102);
• kelle majandustegevusele on COVID-19 kriis avaldanud olulist negatiivset mõju (taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali kogukäive kokku on võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud kogukäibega langenud);
• kes on põllumajandustooteid või töödeldud põllumajandustooteid või põllumajandustoodetest töödeldud muid tooteid turustanud välisturgudele taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta jooksul.
 
Meetme kogueelarve on 1 522 000 eurot. Toetus makstakse välja 2020. aastal.
 
Toetuse suurused on järgmised:
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 10 000 000 euro, kuid ei ületanud 50 000 000 eurot, on 25 000 eurot;
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 2 000 000 euro, kuid ei ületanud 10 000 000 eurot, on 17 000 eurot;
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive ei ületanud 2 000 000 eurot, on 10 000 eurot.
 
Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag