28. oktoobril alustab PRIA COVID-19 kriisist põhjustatud kahjude leevendamiseks mõeldud toetuse taotluste vastuvõttu

Erakorralise ajutise abi raames alustab PRIA 28. oktoobril taotluste vastuvõttu mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjatelt, kelle ettevõtete tegutsemisvõimalusi on COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud oluliselt kahjustanud. 

Toetuse eesmärk on aidata lahendada COVID-19 kriisi tõttu tekkinud likviidsusprobleeme välisturgudel põllumajandustooteid ja toidukaupu turustavatel ettevõtetel ning seeläbi aidata säilitada ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime väljaspool Eestit. Toetust antakse kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks kavandatud teavitus- ja müügiedendustegevusteks.
 
Alates 21. oktoobrist on võimalik taotlusi eeltäita. Taotlusi saab esitada läbi e-PRIA 28. oktoobrist kuni 4. novembrini.
 
Toetust makstakse ettevõtjale, kes vastavad järgmistele miinimumnõuetele:
• kes on põllumajandustoodete töötlemise või põllumajandustoodetest muude toodete töötlemise (EMTAK-i jao C alajagu 10 ja 11) või turustamisega tegelev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ning kelle põhitegevusala ei kuulu välistatud tegevuste hulka (EMTAK-i jao C alajagu 102);
• kelle majandustegevusele on COVID-19 kriis avaldanud olulist negatiivset mõju (taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali kogukäive kokku on võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud kogukäibega langenud);
• kes on põllumajandustooteid või töödeldud põllumajandustooteid või põllumajandustoodetest töödeldud muid tooteid turustanud välisturgudele taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta jooksul.
 
Meetme kogueelarve on 1 522 000 eurot. Toetus makstakse välja 2020. aastal.
 
Toetuse suurused on järgmised:
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 10 000 000 euro, kuid ei ületanud 50 000 000 eurot, on 25 000 eurot;
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 2 000 000 euro, kuid ei ületanud 10 000 000 eurot, on 17 000 eurot;
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive ei ületanud 2 000 000 eurot, on 10 000 eurot.
 
Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt.