Avalda toetust Euroopa maaelupaktile!

Meie maapiirkondade jätkusuutlikkus ja edukus on oluline kõigi jaoks. Avalda toetust Euroopa maaelupaktile!

Komisjon avaldas 30. juunil 2021 teatise “Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon – tugevamad, ühendatud, vastupanuvõimelised ja jõukad ELi maapiirkonnad 2040. aastaks”.

Visiooni üheks horisontaalseks väljundiks on ka maaelupakt, kuhu kaasatakse osalejaid Euroopa Liidu, liikmesriikide, piirkondade ja kohaliku omavalitsuse tasandil, et toetada arenguvisiooni eesmärke, tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning reageerida maakogukondade ühistele püüdlustele.

Seoses maaelupakti välja töötamisega, kutsub Komisjon kõiki osapooli täitma on-line vormi, väljendamaks oma toetust ühiste eesmärkide saavutamiseks ning liitumaks maaelupakti kogukonnaga, osalemaks maaelupakti arendamise ja rakendamise aruteludes.

Rohkem infot: maainfo.ee