Ettevõtjate huvi “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise” meetme toetuse vastu oli suur

Foto: Siim Solman

Meetmesse „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ esitati 31 toetustaotlust, millest 26 investeeringuteks ning 5 teadmussiirdesse.
Toetust küsiti erinevate tootmishoonete ehituseks ning rekonstrueerimiseks, majutuskohtade rajamiseks,  seadmete ja masinate ostmiseks, tarkvara arendustegevuseks, töövahendite soetamiseks ja koolitusseminaride korraldamiseks.

Toetustaotluste esmane menetlemine büroos, hindamine, juhatuse poolt pingerea kinnitamine ning taotluste edastamine PRIAle kestab 16.detsembrist  kuni 23.veebruarini 2023. Meetmemaht on  200 724 eurot, toetust küsiti kokku 998 570 euro väärtuses.