Taotluste vastuvõtt ettevõtluse toetamiseks on avatud

Foto: Siim Solman

Tänasest, 01. märtsist, on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” taotlusvoor. Taotlusi saab esitada kuni 14. märtsini.

INVESTEERINGUPROJEKTIDE puhul toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate mikro- ja väikeettevõtete (sealhulgas ka FIE-de) tootmist ja teenuse arendamist ning investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.TEADMUSSIIRDE PROJEKTIDE puhul toetatakse ettevõtluse arendamise ja edendamisega tegelevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste projekte, mis on suunatud Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamisele.ÜHISPROJEKTID viiakse ellu ühe-kuni nelja aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku, sh FIE poolt, keda nimetatakse partneriteks. Partneriteks on ettevõte ja teadusasutus või valdkonnas pädev asutus/ühendus.

Rohkem infot leiad SIIT