KEHTNA JA KÄRU PIIRKONDADE LEADER STRATEEGIA 2023-2027 ETTEVALMISTAMISE KOOSOLEK

Kehtna ja Käru piirkondade LEADER strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 30. juunil Kehtna vallamaja volikogu saalis kell 17-18.30
Oodatud kõik Kehtna ja Käru piirkonna MTÜde, äriühingute,  SAde, KOVide esindajad ja FIEd.

Kavas:
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
Lisainfo: Hans-Jürgen Schumann jyrgens@kehtna.ee, tel 5667 1480 ja Elari Hiis elarihiis@gmail.com  tel 514 3733

Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.