KOHILA piirkonna strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek

KOHILA piirkonna LEADER strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 20. juunil algusega kell 17.00 Kohila Keskkonnahariduse Keskuses (Kohila Gümnaasiumi hoones https://www.kohila.edu.ee/khk/asukoht/ ). Oodatud on kõik Kohila piirkonna MTÜd, SAd, äriühingud, FIEd.

Kavas:

1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks

Lisainfo: Inna Laanmets inna.laanmets@eesti.ee telefon 501 1482


Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.