LEADER aitas parendada ratsasporditeenust Juurimaa tallis

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus.
Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada!

 

Märjamaa vallas asuv Juurimaa tall alustas tegevust umbes kümme aastat tagasi ja on edukalt tegelenud maaturismi ja ratsaspordi arendamisega Raplamaal. Talu toimivaks tuumaks on Kristiina Raudnagel koos oma ema Eve Raudnageliga. Alguses oli Juurimaal vaid paar hobust ja ratsutati lihtsalt põllu peal. Seejärel suurenes vaikselt hobupark ja ehitati hobustele boksid. Nii see tegevus kasvama hakkas. Tol ajal selliseid suuri talle kuhu oli võimalik ratsutama minna või oma hobune viia, väga ei olnud – seega tuli teha ise!

Praeguseks on hobuseid ca 70-80 ringis ja ratsutajaid samuti umbes 80. Aktiivseid sportlasi, kes võistlemas käivad, on 10 ringis. Suvel korraldatakse Juurimaal lastelaagreid, aastaringselt tehakse ratsamatku, võimalus on pidada sünnipäevi. Oma hobuse saab tuua koolitusse ja tulla ise ratsutamistrenni. Lisaks hobustele on Juurimaal ka vahva koduloomade park, kus on võimalik neid vaadata ja paitada.

Hea baasi tegevuseks andis varasemalt PRIA toel ehitatud maneež. Asjade edasi arenemisel tuli juurde ratsutajaid ning tekkis tahtmine ise

Foto: Merike-Udrik Õispuu

kvaliteetsemaid ratsavõistlusi korraldada ning viia läbi treeninglaagreid. See tingis vajaduse teise liivaväljaku järele. Tänu Raplamaa Partnerluskogu kogukonna investeeringute meetme LEADER toetusele sai see 2019 aastaks tehtud ning lisati juurde ka kohtunikemaja ning varjualune. Need objektid on Kristiina arvates ennast tänaseks 100% tõestanud, sest selle perioodi jooksul on olnud võimalus korraldada mitmeid väga ägedaid üritusi ning arendada kohalikku ratsasporti. “Hea näitena, viis aastat tagasi, oli Juurimaal enne väljaku loomist vaid paar inimest, kes võistlesid rahvusvahelisel tasemel ja meistrivõistlustel. Tänaseks on need platsid ja võimalused andnud suure tõuke ratsaspordiarengule ning tänu sellele osaleb meistrivõistlustel ja üldse heal tasemel ratsutab juba mitu korda rohkem meie talli sportlasi kui varem,” sõnas Kristiina.

Tänu tehtud investeeringutele toimus kaks aastat tagasi Juurimaa Tallis üks suurimaid üle-eestilisi 1-päevaseid ratsavõistluseid, kus oli kokku ca 312 starti. Selle raames toimus ka Porche harrastajate karikasarja etapp. Jäädi endale kindlaks, et tahetakse panna rõhku rohkem laste, noorte ja harrastusspordile ning juba traditsiooniliselt toimub iga aasta Juurimaal lastele ka Ponikarika etapp.

Tänu LEADERi toetusele soetati 2018 aastal ka uued takistustekomplektid ning platsi siluja, mis on väga oluline ning tänuväärne osa võistluste korraldamisel. Samuti poleks platsisilujata võimalik pakkuda häid treeningtingimusi õpilastele ega hobuseomanikele.

Tänaseks on koos treeningvõistlustega ratsavõistluseid kokku toimunud umbes kümne ringis. Igal aasta toimub traditsiooniliselt üks suur ratsavõistlus ja käesoleval aastal toimub see 6.-7. augustil. Tihedamalt kui korra-kaks aastas on Kristiinal suurt võistlust korraldada keeruline oma tiheda võistlusgraafiku ja suvise tiheda sündmuste konkurentsi tõttu. Lisaks tuleb arvestada ka platsi suutlikust – ca 300 hobust päevas hüppamas on platsile väga koormav.

Kristiina arvates viidi LEADER projektid õigel ajal ellu. “Vaadates hetke olukorda ja hindasid leian, et tegime projektid väga õigel hetkel!” ütleb ta. Lisades, et kuigi paras protsess ta oli, siis julgustab ta väga otsima abi ning mitte kartma rumalaid küsimusi. Teistele, kes alles kaaluvad oma projekti elluviimiseks LEADERi abi, soovitab ta kindlasti, et kogu projekt oleks läbimõeldud ning paigas oleks korralik tegevuskava ja plaan. Kristiina arvates peab asi olema jätkusuutlik ning tuleks luua midagi pikemaks perspektiiviks kui vaid mõneks aastaks.

 

Kristiina Raudnageliga vestles Carmen Peussa