LEADER edulugu: Talupojatarkuse teavitustare ehitus

Kuidas viia sajanditevanuses kultuuripärandis talletunud talupojatarkus kaasaegsete inimesteni? Sellele küsimusele oskab vastata Sillaotsa Talumuuseum.

Sillaotsa Talumuuseumis on rikkalik kollektsioon haruldasi veovahendeid ja jõumasinaid, kuid kahjuks ei saadud seni neid ruumipuuduse tõttu külastajatele tutvustada ja nõuetekohaselt hoida. Probleemi seljatamiseks ehitati talupojatarkuse teavitustare LEADER-toetuse abil Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.
Sillaotsa Talumuuseum on tekkinud kogukondliku initsiatiivi tulemusena ning valdav enamus eksponaate on annetatud kogukonna poolt.

Foto: Sillaotsa Talumuuseum: eksponaadid

Olulisemad pärlid Sillaotsa Talumuuseumis on ainult puidust (ilma metalldetailideta) valmistatud vanker ja regi, omavalmistatud traktorid, ainus Eestis säilitatav kuumpeamootoriga traktor Lanz Bulldog HR7 D8500 aastast 1939, Eestis ehitatud sisepõlemismootorid ja palju muud, mis kõik tutvustavad meie inimeste leidlikkust ja ettevõtlikkust.

Foto: Sillaotsa Talumuuseum: eksponaadid

 

Muuseumitunnid aitavad süvendada põlvkondade vahelist mõistmist, hinnata esivanemate tööd, leidlikkust ja ettevõtlikkust. Muuseumitunnid õpetavad ajalootraditsioonidele tuginedes ka keskkonnasäästlikku eluviisi ning tutvustavad meie talurahva suhteid naaberriikidega. Muuseumitundide läbiviimiseks kasutatakse Sillaotsa Talumuuseumis leiduvaid eespool nimetatud väärt ajalooliseid esemeid.

 

Foto: Sillaotsa Talumuuseum: talupojatarkuse teavitustare

 

Sillaotsa Talumuuseumi rikkaliku ja haruldase kollektsiooni jaoks ehitati eraldi hoone. Selles hoones saab eksponeerida ja säilitada kogukonna sihipärase koostöö tulemusena kogutud tehnilist ajaloopärandit.

Pärandi hulka kuuluvad väärtuslikud ajaloolised veovahendid (vankrid, reed, kelgud jms) ning nende juurde kuuluvad esemed (rakmed, koormakinnitusvahendid jms). Lisaks kuuluvad selle hulka ka kelgud, jalgrattad, lapsevankrid, suusad, jõumasinad (hobuajamist erinevate mootoriteni) ning nii omavalmistatud kui ka vabrikus toodetud traktorid.

Talupojatarkuse talletamine aitab säilitada ja arendada nii kogukondlikke sidemeid, rikastada külastuselamusi kui ka mitmekesistada hariduslikke muuseumitunde.

Sillaotsa Talumuuseum on soodsas asukohas paiknev rikkaliku kollektsiooniga kultuuri- ja haridusasutus, mille teeninduskeskkonna areng oli raha puuduse tõttu takerdunud. Muuseumi kogul oli suur hulk kasutamata võimalusi, mida projekt aitas kasutusele võtta. Projektil on laialdane positiivne mõju ning see on jätkusuutlik.

LEADER-toetuse abil tehtud tegevused:

 • Hoone projekteerimine ja ehitamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 • Lisaks sai piirkond endale kaasaegse tuletõrje veevõtukoha.

Projekti tulemused:

Projekti elluviimine on andnud suure panuse Raplamaa Partnerlukogu piirkonna arengusse. Hoone eesmärk on koostöö ja uuenduslikkusega väärtustada piirkonna ajaloopärandit ja seda läbi muuseumiprogrammide huvilistele edastada.

Uuenduslikkus seisneb eelkõige paikkondliku tehnilise ajaloopärandi ulatuslikus ja süstematiseeritud eksponeerimises. Analoogilised kogud, kus oleks võimalik jälgida ühe paikkonna tehnilist põllumajanduse ja veo- ning jõumasinate arengut, puuduvad.

Hoone ehitamisel kasutati kohalikke materjale ning rakendati kohalikke meistreid.

Üle kolmekümne aasta tegutsenuna on Sillaotsa Talumuuseum saavutanud kindla koha Eesti muuseumimaastikul. Üle kahekümne aasta on muuseum kuulunud Märjamaa valla asutuste hulka ning on saavutanudhea koostöö teiste muuseumite, kultuuri- ja haridusasutuste ning kolmanda sektoriga. Muuseumi arendamine on toimunud plaanipäraselt, kus iga uus projekt aitab võimendada ja täiustada eelnevate tulemusi.

Projekti laiaulatuslik mõju seisneb muuseumi kogukondlikes sidemetes. Muuseumi kollektsiooni parem eksponeerimine aitab lisaks külastuselamuste mitmekesistamisele kaasa inimeste teadlikkuse tõstmisele ja ajaloopärandi laiemale väärtustamisele.

Külastajate arvu kasvule aitab kaasa muuseumi soodne asukoht põhja-lõuna- ning ida-lääne-suunaliste magistraalide ristumispaigas. Seetõttu kasvab koos muuseumi atraktiivsusega ka piirkonna atraktiivsus laiemalt. Eelkõige on kasusaajateks muuseumi külastajad, kelle hulka kuuluvad valla- ja maakonna elanikud, lapsed, õpilased ja turistid. Teiste turismiarendajatega koostöös saab luua uusi põnevaid kultuurielamusi.

Muuseumi koostööpartneriteks on:

 • Velise KHS – koostööprojektid ajaloo ja kultuuripärandi tutvustamisel ja kättesaadavaks tegemisel, erinevad ühised ettevõtmised.
 • Luhtre turismitalu, Ruunawere Postimõis Hotell – turistide ööbimine ja toitlustamine, postijaamade ja kõrtside lood (seosed veovahendite kasutamisega).
 • Valgu Põhikool – ühised ettevõtmised, toitlustamine, kooli- ja mõisalood.
 • Vigala TTK – ühised näitused, tehnika ja sepatöö ajaloo tutvustamine.
 • Velise kirik – ortodoksi kirikulugu, kiriku ja piirkonna transpordi seosed.
 • Märjamaa kirik – luterlik ja katoliiklik kirikulugu, kiriku ja piirkonna transpordi seosed.
 • Märjamaa Valla Raamatukogu – ühised näitused ja teised ettevõtmised.
 • Märjamaa Muusika- ja Kunstikool – kultuuripärandi kunstiline mõtestamine (kultuurimälestiste joonistamine …).
 • Märjamaa Valla Rahvamaja – näitused, Märjamaa Folgi ja teiste ürituste külastajatele lisategevuste pakkumine.
 • Teised erinevad ümbruskonna tootmis- ja turismitalud vastavalt külastajate soovidele – lühemad ja pikemad üksteist täiendavad ja mitmekesistavad tegevused.
 • Keeleklubid – giidide ja jutuvestjate suhtlemisoskuse arendamine erinevates keeltes.
 • Rapla maakonna koolid ja lasteasutused – ajaloopärandit tutvustavad muuseumitunnid.

Uus hoone avab uued võimalused just tehnilise ja esemelise kultuuripärandi kasutamisel.

Foto: Sillaotsa Talumuuseum: uunikumide päev 2021

VEEL PÕNEVAT! 21. mail 2022 toimub Sillaotsal järjekordne uunikumide päev, kus selle maja katuse all olijad oma kogukonna valduses olevate “ametivendadega” kokku saavad. Eelmine kokkusaamine toimus 26. septembril 2021. Video eelmisest kokkusaamisest on kättesaadav SIIN. Ja pildigaleriiga saab tutvuda SIIN.

 

 

 


LISAINFO:  

Allikas: Maainfo