Mõisate mini-kärajad Raikkülas

Raikküla mõisas kohtusid 27. novembril Raplamaa ja Järvamaa mõisnikud, Muinsuskaitseamet ja kolm LEADER tegevusgruppi – Raplamaa Partnerluskogu, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu ja Järva Arengu Partnerid. Tegemist oli kolme tegevusgrupi koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ raames toimunud esimese mõisatele suunatud sündmusega. Kohtumisel saadi ülevaade Raikkülas toimunud kärajatest viimase 800 aasta jooksul ja piirkonna mõisatest. Arutleti omavaheliste koostöövõimaluste üle ning kaardistati vastastikuseid ootusi. Häid ideid, kuidas ühiselt edasi minna, tuli mitmeid. Esialgu kohtus väiksem grupp inimesi, et teha ettevalmistusi kaasamaks kõiki mõisate teemast huvitatuid. Lepiti kokku ka lähikuude tegevused ja jäädi innukalt ootama järgmisi kohtumisi.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag