Rapla vallas tänati külaelu edendajaid

12. märtsil viidi Rapla valla külade ühenduse poolt läbi juba üheteistkümnes kord traditsiooniks muutunud Rapla valla külade tänuüritus.  Alati nädal enne kevade algust korraldataval  pidulikul üritusel tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu edendamisest, vaaagitakse külaelu arendamise kavasid. Arutatakse uusi algatus ja ideid. Mõeldakse, kuidas edendada külades maaettevõtlust, seltsielu, kuidas kasutada ära kohalikku eripära.

Külade tänuõhtul esines pikema ettekandega  külade arengu võimalustest uue halduskorralduse- ja riigireformi  elluviimise kaudu Rapla valla külade ühenduse esimees, Rapla valla volikogu aseesimees,  endine põllumajandusminister Tiit Tammsaar.

Maaelu ja maamajanduse arenguprogrammi LEADER  tegevusest  uue eelarveperioodi strateegia  valguses selgitas Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur

Kõik üritusel osalenud külade esindajad kõnelesid möödunud 2015.a aasta tegemistest ja 2016.a plaanidest. Rõõm oli tõdeda, et pea igas külas on välja kujunenud külaelu eestvedajate grupp.  Ühiselt korraldatakse iga-aastasi koristustalguid, rajatakse külaplatse, palliväljakuid, kiikesid,  liivakaste, supluskohti, laululavasid.  Ühised jaanipäevad, vastlapäevad, uue aasta vastuvõtmine, maitule tegemine,  perioodilised külakokkutulekud – kõik see on saanud Rapla valla külaelu lahutamatuks koostisosaks.

Valiti Rapla valla aasta küla 2015. Selleks sai Valtu küla  (kunagise Mitshurini suurmajandi keskuses).  Külas on  pikemat aega tegev aktiivne kogukond,  kes niihästi talgutöö korras, omarahastamisega ja oskusliku projektitoetuste kasutamisega on suutnud  põhiliselt kortermajadest koosneva piirkonna ümber kujundada roheliseks kauniks elukeskkonnaks. 2015.a. suureks teoks oli kohaliku paisjärve põhjalik korrastamine puhkealaks. Ettevõtmise hing oli kohalik külasepp Harri Riim.

Rapla valla külade ühenduse tänuürituse korraldamist juhtis Ülle Laasner, kes on ka Rapla valla LEADER sidusrühma eestvedaja.

Tänuürituse päevakava Krantsi Kõrtsis 12.03.2016

Rapla valla külade ühendus kuulub Raplamaa Partnerluskogusse,  kes omakorda toetas tänuüritust rahaliselt.