Raplamaa Partnerluskogu projektide elluviimine

Raplamaa Partnerluskogu  tegi intervjuu vormis  vahehindamise kokkuvõtted  2016.a ja 2017.a  toetust saanud projektide elluviimisest.   Vaadeldi Raplamaa Partnerluskogu strateegia ja rakenduskava meetmeid 1 Kogukonna investeeringud ja 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine. Eraldi intervjueeriti  pehmete (tegevusprojektide) meedet 3 Kogukonna edendamine.

Meede 1 projektide elluviimise info

Meede 1 projektide elluviimine vahehindamine veebruar 2019

Meede 2 projektide elluviimise info

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine projektide elluviimine seisuga veebruar 2019

Meede 3 projektide elluviimise info

Meede 3 projektide elluviimine seisuga veebruar 2019