Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 on üldkoosolekul vastu võetud

26. mail toimus Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek.

Kohale tulnud ühingu liikmed said esmalt osa Raul Rebase inspireerivast motivatsioonikoolitusest, seejärel läbiti kõik üldkoosoleku päevakorrapunktid.

Päevakorras oli kokku 9 punkti, mille seas ka Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 kinnitamine. Strateegia sätestab meie uue perioodi eesmärgid ja lahendusteed nende saavutamiseks. Nüüd jääb oodata ministeeriumite ja PRIA seisukohta strateegia osas ning regionaal- ja sotsiaalkaitseministri käskkirju toetusrahade eraldamise osas.

Samuti otsustati, et LEADER tegevusrühm Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad Kehtna vald (välja arvatud Järvakandi alev), Kohila vald, Rapla vald, Märjamaa vald ning Türi valla Käru piirkond (Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu, Sonni külad, Käru alevik), kavatseb esitada 2023. aasta juunis Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist makstava TOETUSE TAOTLUSE Raplamaa Partnerluskogu LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2029 elluviimiseks.

Üldkoosolekul valiti ka uus juhatuse koosseis. Uuenenud juhatus asub tööle alates 01.07.2023 koosseisus: Hannes Vald; Kalev Kiviste; Hans-Jürgen Schumann; Elari Hiis; Kirsti Mau; Anne Leht; Ivi Sark; Liina Kikas. Kuni detsembrini 2023 jätkab Kohila sidusrühma esindajana Inna Laanmets.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldkoosoleku protokolli saab lugeda SIIT ja vastu võetud strateegiadokumenti näed SIIN.