Raplamaa Partnerluskogul uus juhatuse koosseis

26. mail toimunud Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul valis üldkogu uue juhatuse koosseisu, kelle volitused algasid 01. juulil. Juhatuse liikme kandidaadi esitab iga sidusrühm. Kokku on juhatuses liikmeid üheksa.

Juhatuse liikmed panustavad ühingu arendamisse ja esindavad ühingut erinevatel sündmustel, koosolekutel ning seminaridel.  Juhatuse liige on piirkonna elanikele, taotlejatele, projektide elluviijatele esmaseks kontaktiks ja info vahendajaks.

Esimese koosoleku pidas uues koosseisus juhatus 3. juulil.  Koosolekul valiti juhatuse esimeheks Elari Hiis.

Juhatuse koosseis:

Elari Hiis – juhatuse esimees, Käru piirkond

Hans-Jürgen Schumann – Kehtna piirkond

Kirsti Mau – Märjamaa piirkond

Ivi Sark – Rapla piirkond

Kalev Kiviste – Kaiu piirkond

Liina Kikas – Vigala piirkond

Anne Leht – Raikküla piirkond

Hannes Vald – Juuru piirkond

Inna Laanmets jätkab kuni detsembrini Kohila piirkonna esindajana.