Raplamaa XX tervisedenduse konverents koostöös Raplamaa Partnerluskoguga

18. mail toimus Raplamaa maaelu arendamise iga-aastane tähtsündmus – Raplamaa tervisedenduse aastakonverents, seekord juba järjekorras kahekümnes.

Konverentsi peakorraldaja oli Eesti Tervisedenduse Ühing, kes on Raplamaa Partnerluskogu liige. Ürituse koostööpartner on aastaid olnud Raplamaa Partnerluskogu.

Seekordne üritus toimus Raikküla kultuurikeskuses (samuti Raplamaa LEADER toetust saanud projekt).

Ürituse päevakava: Konverentsi paevakava õige

Raplamaa Partnerluskogu on vastavalt oma strateegiale seadnud prioriteediks  kohaliku elukeskkonna kvaliteedi parendamise. Elukvaliteedi tõstmise üks tegevussuundi on maaelanike tervisekäitumise edendamine.

Konverentsil esines pikema ettekandega Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba, kes andis üksikasjaliku ülevaate  LEADER programmi tegevustest Raplamaal 2009-1017, mis seostuvad tervisedendusega.

Iris Haiba ettekanne Tervisedendus konverentsi esitlus Iris Haiba

Konverentsi debatil tervisedenduse arendamisel maapiirkondades esines sõnavõtuga Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esinaine Triin Matsalu

Konverentsi modereeris Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Elari Hiis

avaettekanne Ülle Laasnerilt debatti juhib Raplamaa PK juhatuse liige Elari Hiis esineb Triin Matsalu, Raplamaa PK juhatuse liige Iris Haiba ettekanne Raplamaa PK ettekanne Raplamaa PK logodega bänner üritusel 2 Raplamaa PK logodega bänner üritusel saalis terviseenedajad, maaelu aktivistid