Strateegia koostamine on alanud

12. aprillil toimus Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise alustamise avasündmus. Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis tervitas kohalolnuid juhatuse esimees Triin Matsalu. Triin tegi sisuka ülevaate kahest lõppenud LEADER-perioodist ja innustas uue perioodi strateegia koostamises agaralt kaasa lööma.

Perioodi 2014-2020 toetustest ja projektidest kõneles arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek. Andral oli tunnustavaid sõnu projektide elluviijatele ning julgustavaid sõnu kõigile tulevastele taotlejatele: haarake aga võimalusest kinni! Hea nõu ja tugi on taotlejatele alati Raplamaa Partnerluskogu poolt olemas.

Avasündmusele pani punkti tegevjuht Rita Triinu Peussa, kelle selgituste saatel said osalejad pulkadeni selgeks strateegia ettevalmistamise tegevuskava olemuse. Tegevjuht vastas ka arvukatele LEADER-tegevust puudutavatele küsimustele ning kutsus kõiki, kes soovivad oma panuse anda, osalema strateegia ettevalmistamise protsessis. Kohvilaua kattis suurepäraste ampsude ja kosutava kohviga OÜ Servistor. Tegevuskava on üleval partnerluskogu kodulehel ja seal on võimalik kõigi ettevalmistavate tegevustuge tutvuda.

Kõik strateegiaga seotud sündmused ja teated saavad olema üleval Raplamaa Partnerluskogu kodulehe kalendris. Tuleb lihtsalt aeg-ajalt meid kaemas käia 🙂

 

Sündmus viidi ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil