Toimus LEADER teemapäev – roheline LEADER 2

 

13. aprillil korraldas Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond LEADER teemapäeva uue perioodi strateegiakava ideede saamiseks. Teemapäev avas laiemalt „rohelisi teemasid“ nagu näiteks biomajanduse roll kestlikus majandusmudelis ja kogukondade arengus ning toidujäätmete väärindamine ja kompostimise võimalused kogukondlikul tasandil. Lisaks oli juttu taastuvenergia arengusuundadest, UNESCO biosfääriala progammi rakendamisest läbi LEADER meetme ja ringmajanduse arengusuundadest. Tutvustati ka ADAPTERit ja selle koostöö võimalustest ettevõtja ja Eesti teadusasutustega.

Kogu teemapäeva on võimalik järgi vaadata Youtubes ja ettekanded on leitavad Maainfo kodulehel.