ÜPP võrgustik korraldab Soomes LEADER noortefoorumi

ÜPP võrgustik korraldab 11.-13. juunil Soomes ainulaadse LEADER noortefoorumi ja oodatakse kandideerima 18-35. aastaseid noori.

LEADER noortefoorum on ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku jaoks esmakordne võimalus tuua kokku motiveeritud noored maapiirkondadest, kohalikul tasandil LEADERiga seotud inimesed ning piirkondliku, riikliku ja ELi tasandi organisatsioonid ja ametiasutused. Noorte LEADER-foorumi põhiomadused on selle osaluspõhisus ja tegevustesse kaasamine.

Ürituse eesmärk on kaasata peamiselt 18–35-aastaseid noori erinevatest riikidest üle Euroopa Liidu. See loob võimalusi LEADERiga seotud teemade arutamiseks noorte vahel ning samuti ka erinevate korraldusasutuste, riiklike võrgustike ja riiklike LEADER-võrgustike esindajatega, kes on LEADERiga otseselt seotud.

Ideaalsed kandidaadid on noored (18-35-aastased, eelistatavalt kuni 30-aastased), kes vastavad mõnele järgmistest profiilidest:

  • Kohaliku tegevusrühma juht/töötaja, kohaliku tegevusrühma juhatuse liige, LEADER-i toetuse saaja/projekti elluviija, kohaliku tegevusrühma riikliku võrgustiku liige või muul moel LEADERiga seotud noored;
  • noor juht või aktivist, kes tegeleb kohaliku kogukonna arendamisega;
  • noor, kes esindab noorteorganisatsioone riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil (nt riiklikud maanoorte organisatsioonid, parlamendid või kohalikud volikogud).

Osalejad peavad suutma selgelt suhelda ürituse ametlikus keeles (inglise keeles) ning neil peab olema suur huvi maaelu arengu teemade vastu ning motivatsioon üritusel aktiivselt kaasa lüüa ja rahvusvahelise noorte LEADER kogukonnaga liituda.

Ürituse kohta saab rohkem infot ning osalemisoovi esitada EU CAP võrgustiku veebisaidi kaudu kuni 5. aprillini.