Uue perioodi toetused – rohefookus ja tulemuspõhisus – mida see tähendab?

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) uue perioodi (2023-2027) toetusi iseloomustab suurem panustamine keskkonna hoidmisesse ja kaitsesse, et aidata ellu viia rohepööret toidutootmises. Samal ajal on eesmärgiks ka tagada toidutootmise konkurentsivõime ja toidujulgeolek ning kogu maapiirkonna sotsiaalmajanduslik jätkusuutlikkus.

Euroopa komisjon on uue toetuste perioodi suurima muutusena välja toonud toetuste tulemuspõhiseks kujundamist, mis tähendab suurt muutust nii kliendi kui ka PRIA vaatest. Seni oli toetuste peamiseks reegliks nõuete ja tingimuste täpne järgimine ja neist kinnipidamine. Uue perioodi toetuste puhul saab aga kõige olulisemaks tulemuse saavutamine. Iga investeeringu taotlemisel tuleb täpselt läbi mõelda, millist tulemust soovitakse saavutada ja milles tulemus väljendub ehk kuidas seda saab mõõta.

Täpsemalt loe SIIT

Allikas: PRIA