Veebikursus: Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel

Eesti Maaülikooli avatud ülikool on 17. novembril korraldamas veebipõhist tasuta koolitust teemal “Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel“. Koolituse algus 10:00 ja lõpp 15:15.

Professor Mati Roasto annab ülevaate toidukäitlemisettevõtte tootmishügieeni mõjutavatest teguritest ning koristamise ja sanitatsiooni korraldamise alustest. Käsitletavateks teemadeks on:

 • Seonduvad teabematerjalid ning populaarteaduslikud artiklid;
 • Seadusandlusest tulenevad protsessi hügieenikriteeriumid;
 • Toidu tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;
 • Toidu tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;
 • Toidu tootmishügieeni mõjutavad tegurid;
 • Ettevõtte personali hügieen ja selle olulisus toiduohutuse tagamisel;
 • Seadmete ja hoonete hügieeniline disain;
 • Hügieenitsoonide vajalikkus toidukäitlemisettevõttes;
 • Biokirmed ja mikroorganismide niššid toidu tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise, hävitamise ja ennetamise võimalused;
 • Toidu tootmishügieeni enim mõjutavad mikroorganismid k.a. toidupatogeenid;
 • Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine ja seonduvad koristamise ja sanitatsiooni põhimõtted;
 • Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused ning seonduvhügieeniproovide võtmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;
 • Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine, likvideerimine ja ennetamine.

 

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

PS. Selle programmi raames ei toetata tegevusi kalandustoodete tootmise ja töötlemise valdkonnas, kuna kalandus- ja vesiviljelustooteid ei loeta põllumajandustooteks ning nendega seotud tegevusi toetatakse Euroopa kalandusfondi raames.

Täpsem info ja registreerumine SIIT