Covid meetme infopäev 18.oktoobril kell 15.00 Rapla Kultuurimaja kinosaalis

Raplamaa Partnerluskogu meetme „ Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ taotlusvoor on e-PRIA s avatud 01.11.-01.12.2021

Toetatavad tegevused:

ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUPROJEKTID – toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate väikeettevõtete (sealhulgas FIEd) investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (v.a. sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse osutamiseks) ning mis on Covid-19 kriisist taastumiseks ja uute lahenduste väljatöötamiseks.

TEADMUSSIIRDE PROJEKTID – toetatakse ettevõtluse arendamise ja edendamisega tegelevate (sh ettevõtjaid koondavate) mittetulundusühingute ja sihtasutuste projekte, mis on suunatud konkreetselt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtluse Covid-19st tingitud probleemide lahendamisele. Taotleja peab olema registreeritud ja tegutsema Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas, kuid projektitegevus võib toimuda väljaspool seda. Ei toetata üksikute ettevõtete/FIEde projekte.

ÜHISPROJEKTID – toetatakse Covid-19st tingitud probleemide ja kitsaskohtade (toodete, teenuste ja ettevõtte arengusuunad) lahenduste leidmist ettevõtluses, toetatavad tegevused viiakse ellu ettevõtte ja teadusasutuse või valdkonnas pädeva asutuse/ühenduse vahelise koostööna.

Täpsem info www.raplaleader.ee

INFOPÄEV taotlejatele on 18. oktoobril Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis algusega kell 15.00. 

Eelnev registreerimine SIIN

Järgime Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti kehtestatud nõudeid, mis reguleerivad COVID-19 nakkusohutuse tõendamist ja tagamist sündmuste läbiviimisel.

Infopäeval osalemiseks vajalik kehtiv Covid-19 tõend. Kohapeal testimist ei toimu.

Kehtivad nõuded leiate SIIT