Taotluste vastuvõtt kogukonna edendamise meetmesse on alanud

Alates 15. märtsist on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 „ Kogukonna edendamine ” taotlusvoor. Taotlusi saab esitada kuni 28. märtsini.

Toetatakse ainult Raplamaa Partnereluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud mittetulundusühingute, sihtasutuste ja kohalikke omavalitsuste, kelle põhiline tegevus toimub partnerluskogu tegevuspiirkonnas, ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aastase pikkusega projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:

• kogukonna edendamist soodustavate ühisürituste ja kultuuripärandit väärtustavate ürituste korraldamine (külakoosolekud, talgud, õppereisid, koolitused, näitused jm).• kultuurialaste ühisprojektide ja koostöövõrgustike arendamine ja infomaterjalide väljaandmine (innovatiivsed tegevused: festivalid, külamuusikalid- ja teatrietendused, koduloolised uurimused ja videote valmistamised jm).• kogukonnaliikumise edendajate koolitamine ja kogukonnaühenduste kodulehtede arendamine• noortele suunatud õppepäevade, koolituste, töö- ja puhke laagrite korraldamine ning tervisedenduse ja spordialane teavitustegevus ja ürituste korraldamine (noortekeskused, tervise- ja spordipäevad jm).

Rohkem infot leiad SIIT