VÕIMALUS OSALEDA KOHALIKE OMAVALITSUSTE JA KOGUKONDADE KOOSLOOME KOOLITUSPROGRAMMIS

Ajavahemikul märts kuni mai 2022 toimub kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm, mis koosneb viiest kontaktkoolitusest ning lisanduvast nõustamisprogrammist.
Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.
Koolitusprogrammi eelselt toimub 16. veebruaril huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev zoom-keskkonnas.