Aeg hakata atra seadma!

Foto: K.Kiviste

Raplamaa Partnerluskogu uue perioodi LEADER strateegia on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning PRIA poolt heaks kiidetud ning oleme valmis alustama uut toetusperioodi. Terve perioodi (2024-2027) tarbeks on Raplamaa Partnerluskogule määratud LEADER meetmete toetust 2 540 852,14 eurot.

Uudsena alustame multifondi kasutamist ehk esmakordselt on lisandunud ESF+ toetusraha. Perioodi vältel saame toetusteks jagada 452 175 eurot meetme “Sotsiaalne heaolu” raames. Nimetatud meede avaneb tõenäoliselt sügisel.

Käesoleval 2024. aastal on avanemas Raplamaa Partnerluskogul 4 LEADER toetusmeedet, kogusummas 1 194 200,51 eurot ja ESF+ meetmes üks toetusmeede summas 90 435 eurot.

Kõikide LEADER projektide menetlemise ajakava SIIN

Kõik taotlejad on oodatud eelnevale konsultatsioonile. Aja broneerimiseks võta palun ühendust arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibekuga (tel 517 4051; andra.liibek@raplaleader.ee) või tegevjuht Rita Triinu Peussaga (tel 517 2971; ritatriinu.peussa@raplaleader.ee).


Esimesena saab toetustaotlusi esitada investeeringute ja arendustegevuste tegemiseks ettevõtluses.

Foto: S.Solman

Investeeringutoetused ettevõtjatele on meetmes ETTEVÕTLUSE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINETaotluse esitamine e-prias 02.-15.05.24. Meetme infopäev 11. aprillil.

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- ja väikeettevõtete (sealhulgas ka FIE-de) tootmiseks ja teenuse osutamiseks vajalikke investeeringud, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (välja arvatud seadmed, masinad ja sõidukid teenuse osutamiseks).

Toetuse määr abikõlbulike kulude maksumusest on kuni 60%, maastiku- ja mootorsõiduki soetamise puhul kuni 30%. Maksimaalne toetusesumma ühele toetuse taotlejale ühes voorus on kuni 50 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 5 000 eurot. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Projektijuhtimine kuni 5% abikõlbulikust kulust (ruumide või hoonete ehitamise, parendamise, rekonstrueerimise projekti puhul).

Abikõlblikud taotlejad investeeringutoetuse puhul on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- või väikeettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Meetme kogumaht on 419 240,60 eurot.


„ETTEVÕTLIKKUSE ARENDAMINE“ Taotluse esitamine e-prias 02.-15.05.24. Meetme infopäev 11. aprillil.

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- ja väikeettevõtjate (sh FIEde), ettevõtlusele suunatud tegevusega või ettevõtjaid koondavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning kohalike omavalitsuste vahelisi ühe või mitme partneriga ja vähemalt ühe aastase tegevuskavaga ühisprojekte (mitteinvesteeringud).

Abikõlblikud taotlejad on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- või väikeettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad ning ettevõtluse arendamisega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle põhikirjas on sätestatud tegelemine piirkonna ettevõtlusele suunatud arendustegevusega ning kohalikud omavalitsused, samuti tegevusrühm.

Ühistegevuse elluviimiseks antakse projektitoetust, kui selle viivad kuni kaheaastase tegevuskava alusel ellu partnerid, kelleks on vähemalt kaks juriidilist isikut või füüsilisest isikust ettevõtjat ja kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

Toetuse määr abikõlbulike kulude maksumusest on kuni 60%. Maksimaalne toetus ühele kuni kaheaastase tegevuskavaga projektile on 15 000 eurot, minimaalne toetus on 3000 eurot. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Projekti abikõlbulikust maksumusest kuni 15% võivad olla väikesemahulised soetused ühistegevuste elluviimiseks ja ühisprojekti eesmärgi saavutamiseks. Ei toetata suurte investeeringute tegemist (ehitamine, renoveerimine, masinate, seadmete jne ostmist). Projektijuhtimine on kuni 20% abikõlbulikust kulust: 1 aastase tegevuskavaga kuni 10%; 2 aastase tegevuskavaga kuni 20%.

Meetme kogumaht on 38 112,78 eurot.


Foto: K.Kiviste

Kogukonna tegevusteks on ühisprojektide meede „KOGUKONNA EDENDAMINE“. Meede on e-prias avatud 16.-29.05.24. Infopäev toimub 25. aprillil.

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) ühenduste ja kohalike omavalitsuste vahelisi ühe või mitme partneriga ja vähemalt ühe aastase tegevuskavaga ühisprojekte (mitteinvesteeringud). Ei toetata üksikuid sündmusi.

Toetuse määr abikõlbulike kulude maksumusest on kuni 90%. Toetuse summa ühele toetuse taotlejale ühes voorus on kuni kaheaastase tegevuskavaga ühisprojektile kuni 15 000 eurot. Minimaalne toetuse summa ühele projektile on 3 000 eurot. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Projekti abikõlbulikust maksumusest kuni 15% võivad olla väikesemahulised soetused ühistegevuste elluviimiseks ja ühisprojekti eesmärgi saavutamiseks. Ei toetata suurte investeeringute tegemist (ehitamine, renoveerimine, masinate, seadmete jne ostmist). Projektijuhtimine on kuni 20% abikõlbulikust kulust: 1 aastase tegevuskavaga kuni 10%; 2 aastase tegevuskavaga kuni 20%.

Abikõlbulikud taotlejad on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sh kohalik tegevusrühm ning sihtasutused, kes vastavad maaeluministri LEADER-määruses toodud nõuetele.

Meetme kogumaht on 101 634,09 eurot.


Lipa küla

Sügisel avame toetusmeetme kogukondadele investeeringute tegemiseks. “INVESTEERINGUD KOGUKONDADESSE” meede on e-prias avatud 29.08.-11.09.24. Infopäev toimub 15. augustil.

Toetatakse ainult Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas teostatavaid investeeringuid, mis on kajastatud maakondlikus, kohaliku omavalitsuse, piirkondlikus või valdkondlikus arengukavas/strateegias.

Toetuse määr ehitus- ja parendustegevuste puhul on toetusemäär kuni 90% abikõlbulike kulude maksumusest, maksimaalne toetuse summa ühes voorus on kuni 100 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 10 000 eurot. Soetuste (seadmed, masinad, inventar, tehnika jms) puhul on kuni 90%, maastiku- ja mootorsõiduki puhul kuni 30% abikõlbulike kulude maksumusest. Maksimaalne toetuse summa soetuste puhul ühele toetuse taotlejale ühes voorus on 30 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 5 000 eurot. Ehitus- ja renoveerimisprojektide puhul projektijuhtimine kuni 5% abikõlbulikust kulust.

Üks toetuse taotleja võib esitada ühes voorus ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot ühele toetuse taotlejale ühes voorus. Projektitoetuse minimaalne toetusemäär on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Abikõlbulikud taotlejad on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sh kohalik tegevusrühm ning sihtasutused, kes vastavad maaeluministri LEADER-määruses toodud nõuetele.

Meetme kogumaht on 635 213,04 eurot.


Soovime kõikidele taotlejatele väärt ideid ja nobedat sulge!


Tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuste abil elluviidavate tegevusega.