2024 toetuse taotlemine kogukonna investeeringuteks

2024. aastal avaneb investeeringute tegemiseks kogukonnas LEADER toetusmeede “Investeeringud kogukondadesse”.

Taotlusi saab e-prias esitada 4.-18.11.24 

Meetme infopäev 17. oktoobril

 

Kõik taotlejad on oodatud eelnevale konsultatsioonile. Aja broneerimiseks võta palun ühendust arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibekuga (tel 517 4051; andra.liibek@raplaleader.ee) või tegevjuht Rita Triinu Peussaga (tel 517 2971; ritatriinu.peussa@raplaleader.ee)

  

LEADER toetusmeede “INVESTEERINGUD KOGUKONDADESSE”

Taotluse esitamine e-prias 4.-18.11.24

 

Toetusmeetme kirjeldus ja toetuse andmise tingimused (MEETMELEHT) 

 

Toetatakse ainult Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas teostatavaid investeeringuid, mis on kajastatud maakondlikus, kohaliku omavalitsuse, piirkondlikus või valdkondlikus arengukavas/strateegias.

 

Toetuse määr ehitus- ja parendustegevuste puhul on toetusemäär kuni 90% abikõlbulike kulude maksumusest, maksimaalne toetuse summa ühes voorus on kuni 100 000 eurot, minimaalne toetuse summa on 10 000 eurot. Soetuste (seadmed, masinad, inventar, tehnika jms) puhul on kuni 90%, maastiku- ja mootorsõiduki puhul kuni 30% abikõlbulike kulude maksumusest. Maksimaalne toetuse summa soetuste puhul ühele toetuse taotlejale ühes voorus on 30 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 5 000 eurot. Ehitus- ja renoveerimisprojektide puhul projektijuhtimine kuni 5% abikõlbulikust kulust.

Üks toetuse taotleja võib esitada ühes voorus ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot ühele toetuse taotlejale ühes voorus. Projektitoetuse minimaalne toetusemäär on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

 

Abikõlbulikud taotlejad on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sh kohalik tegevusrühm ning sihtasutused, kes vastavad maaeluministri LEADER-määruses toodud nõuetele.

 

Meetme kogumaht on 635 213,04 eurot.

  

ABIKS TAOLTEJALE:

 

E-PRIA toetustaotluse näidisküsimused

 

Ehituse hinnapakkumuse vorm

Ehituse hinnapakkumuse vormi täitmise juhend

 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

 

Uue perioodi LEADER määrus

 

Riigihangete korraldamise info

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

 

Projektitoetuse taotlust koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi e-PRIA keskkonna.

 

Tutvu PRIA kodulehel:

 

LEADER 2023-2027 on Euroopa Liidu toetusprogrammi tutvustus

 

ABIKS TAOTLEJALE  (juriidilised alused, vormid, KTR tegevuspiirkonnad, e-PRIA juhend)

 

Investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
Toetustega seotud info info@pria.ee