Novembris avaneb kogukonna investeeringute meede

Raplamaa Partnerluskogu meetme 1 „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” taotlusvoor on e-PRIAs avatud 15.11-15.12.2021.

Taotlejaks võivad olla Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja mitte riigi poolt asutatud sihtasutused.

Toetatavad tegevused:

  • ühistegevuse aktiviseerimiseks ning teenuste osutamiseks vajalike hoonete ümberehitamine, ehitamine ja parendamine s.h. multifunktsionaalsete teeninduskeskuste rajamine;
  • ühistegevuse aktiviseerimiseks ning teenuste osutamiseks otseselt vajaliku sisseseade ja inventari soetamine;
  • kultuuri ja loodusobjektide (puhkealad, külaplatsid, terviserajad jms) ning kogukonna tegevuse elavdamise eesmärgil avaliku kasutusega objektide ehitamine, parendamine, ümberehitamine ja tähistamine (infosildid, viidad);
  • kogukonna tegevuse elavdamise ja kogukonna teenuste osutamise puhul sihtotstarbeliseks tegevuseks otseselt vajaliku inventari, vahendite ja varustuse soetamine;
  • väikesemahuliste infrastruktuuriobjektide (elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon, juurdepääsuks vajalik teelõik jms) rajamine eeltoodud objektide juures;
  • eeltoodud objektide ehitus- ja parendamise töödeks vajalik tehniline projekteerimine juhul, kui on tagatud järgnev ehitamine. Projekteerimine ja ehitamine võib olla esitatud samas taotluses.

Täpsem info kodulehel.

INFOPÄEV taotlejatele toimub 01. novembril Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis algusega kell 15.00. Lisaks meetme infole annab ehitustegevuse kohta kommentaare Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Hans-Jürgen Schumann (Kehtna Vallavalitsuse ehitusspetsialist).