Novembris avaneb kogukonna investeeringute meede

Raplamaa Partnerluskogu meetme 1 „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” taotlusvoor on e-PRIAs avatud 15.11-15.12.2021.

Taotlejaks võivad olla Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja mitte riigi poolt asutatud sihtasutused.

Toetatavad tegevused:

  • ühistegevuse aktiviseerimiseks ning teenuste osutamiseks vajalike hoonete ümberehitamine, ehitamine ja parendamine s.h. multifunktsionaalsete teeninduskeskuste rajamine;
  • ühistegevuse aktiviseerimiseks ning teenuste osutamiseks otseselt vajaliku sisseseade ja inventari soetamine;
  • kultuuri ja loodusobjektide (puhkealad, külaplatsid, terviserajad jms) ning kogukonna tegevuse elavdamise eesmärgil avaliku kasutusega objektide ehitamine, parendamine, ümberehitamine ja tähistamine (infosildid, viidad);
  • kogukonna tegevuse elavdamise ja kogukonna teenuste osutamise puhul sihtotstarbeliseks tegevuseks otseselt vajaliku inventari, vahendite ja varustuse soetamine;
  • väikesemahuliste infrastruktuuriobjektide (elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon, juurdepääsuks vajalik teelõik jms) rajamine eeltoodud objektide juures;
  • eeltoodud objektide ehitus- ja parendamise töödeks vajalik tehniline projekteerimine juhul, kui on tagatud järgnev ehitamine. Projekteerimine ja ehitamine võib olla esitatud samas taotluses.

Täpsem info kodulehel.

INFOPÄEV taotlejatele toimub 01. novembril  15.00-17.00 veebis,  Zoom keskkonnas. Infopäevale vajalik eelnev registreerumine SIIN Infopäevale  registreerunutele saadetakse enne koolituse algust sisselogimise link.

Lisainfot küsi andra.liibek@raplaleader.ee  või tel 517 4051

Ehitustegevuse kohta annab kommentaare Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Hans-Jürgen Schumann (Kehtna Vallavalitsuse ehitusspetsialist).