Novembris avaneb covid-meede ettevõtjatele

Raplamaa Partnerluskogu meetme „ Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” taotlusvoor on e-PRIAs avatud 01.11.-01.12.2021

Toetatavad tegevused:

  • ETTEVÕTLUSE INVESTEERINGUPROJEKTID – toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate väikeettevõtete (sealhulgas FIEd) investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (v.a. sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse osutamiseks) ning mis on Covid-19 kriisist taastumiseks ja uute lahenduste väljatöötamiseks.
  • TEADMUSSIIRDE PROJEKTID – toetatakse ettevõtluse arendamise ja edendamisega tegelevate (sh ettevõtjaid koondavate) mittetulundusühingute ja sihtasutuste projekte, mis on suunatud konkreetselt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtluse Covid-19st tingitud probleemide lahendamisele. Taotleja peab olema registreeritud ja tegutsema Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas, kuid projektitegevus võib toimuda väljaspool seda. Ei toetata üksikute ettevõtete/FIEde projekte.
  • ÜHISPROJEKTID – toetatakse Covid-19st tingitud probleemide ja kitsaskohtade (toodete, teenuste ja ettevõtte arengusuunad) lahenduste leidmist ettevõtluses, toetatavad tegevused viiakse ellu ettevõtte ja teadusasutuse või valdkonnas pädeva asutuse/ühenduse vahelise koostööna.

Täpsem info kodulehel.

INFOPÄEV taotlejatele on 18. oktoobril Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis algusega kell 15.00 Lisaks meetme infole annab ehitustegevuse kohta kommentaare Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Hans-Jürgen Schumann (Kehtna Vallavalitsuse ehitusspetsialist).