KAIU EKO METALL OÜ võttis kasutusele 2 uut 3D keevituslauda ja rakistusvahendid, mis on soetatud LEADER toetusega. Projekt kandis nimetust „Ettevõtte tootmistehnoloogia täiustamine: kaks keevitus-montaažilauda lisamoodulitega ja abivahendid“ ja eesmärk oli soetada keevituslaud ja töökohad tehnoloogia täiustamiseks. Projekti maksumus 13 557,35 eurot (abikõlblik summa 11 298 eurot),...

Seitsmendale üle-eestilisele avatud talude päevale on talude registreerimist pikendatud 10. maini, et kõik soovijad end kirja jõuaksid panna. Avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil. Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel www.avatudtalud.ee/et/talule. Registreerimisel tuleb kindlasti teada anda, kas talu on...

6. mail 2021 kell 13.00 – 14.30 korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) veebipõhise arukate külade teemaseminari "Soome kogemus ja visioon". Soomlased on olnud arukate külade arendamisel edukad ning nende aruka küla visiooni on eeskujuks võetud ka Euroopa maaeluvõrgustiku töörühmades. Soome arukate külade tegevused on...

Eestimaa Looduse Fond on välja kuulutanud Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi 2021 Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. Konkursile...

15. aprillil kell 12:30 kuni 14:00 toimub ZOOMi vahendusel Maaeluministeeriumi poolt koostatud põllumajanduse, kalanduse, maaelu ja toiduainetööstuse 2020. a ülevaate avalikustamise veebiseminar. Soovist veebiseminaril osaleda anda teada eveli.naaris@agri.ee  Enne seminari algust saadetakse registreerunutele ZOOMiga ühendumiseks vajaliku info. Seminar salvestatakse ja on hiljem Youtube vahendusel järelevaadatav. Veebiseminari päevakava: 12:30...

26. aprillist kuni 3. maini 2021. a. võtab PRIA vastu taotlusi uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuseks ning see toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik. Eesti maaelu arengukava meede 16.2 on suunatud Eesti põllumajandussektori konkurentsivõime tõstmisele, aidates nii kaasa ka Eesti...

31. märtsil algas väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine e-PRIAs. Eeltäitmine kestab 6. aprillini. Taotlusi saab esitada 7.-14. aprillini ainult elektrooniliselt e-PRIA keskkonna kaudu. Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd...

Põllumajandusuuringute Keskus kutsub üles liituma maaelu pildipangaga. Facebooki platvormile on loodud avalik grupp "Maaelu pildipank", kuhu on kõigil huvilistel võimalus lisada oma fotojäädvustusi maaelust. Vaata Põllumajandusuuringute Keskuse 31.03.2021 pressiteadet. FB grupp www.facebook.com/groups/maaelupildipank/   Allikas: maainfo.ee...

Seitsmes üle-eestiline Avatud Talude päev toimub tänavu 24.-25. juulil. Talude registreerimine Avatud Talude päevale toimub 1.-30. aprillil veebilehel www.avatudtalud.ee/et/talule Loe ka Maaeluministeeriumi 30.03.2021 pressiteadet. Infovebinarid taludele/ettevõtele: 11. märtsil toimus taludele infovebinar. Järelevaatamise lingi ja ettekanded leiad maaeluvõrgustiku veebilehelt. 30. märtsil toimunud vebinaril rääkis MTÜ Eesti Maaturism esindaja külaliste vastuvõtust. Vebinari järelevaatamise link ja...