Kehtna ja Käru piirkondade LEADER strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 30. juunil Kehtna vallamaja volikogu saalis kell 17-18.30 Oodatud kõik Kehtna ja Käru piirkonna MTÜde, äriühingute,  SAde, KOVide esindajad ja FIEd. Kavas: 1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte 2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks Lisainfo: Hans-Jürgen Schumann jyrgens@kehtna.ee, tel 5667 1480 ja Elari...

[caption id="attachment_11541" align="alignleft" width="360"] Foto: Erakogu[/caption] Teisipäeval, 28. juunil, oli Tre raadios Raplamaa Partnerluskogu. Juttu tuli Vigala piirkonna LEADER-tegemistest, teostatud projektidest ning tulevikuplaanidest. Saates rääkisid piirkonna esindaja Natalia Lüllmaa, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek ning Vigala piirkonna ettevõtja, Tõrvaaugu Mahe Talu peremees Janek Kuusik. Saadet saab järele...

KAIU-JUURU piirkondade LEADER strateegi 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 27. juunil algusega kell 18.00 Karitsa jahimajas. Kavas: 1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte 2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks Lisainfo: Heiti Arro heiti.arro@gmail.com tel 521 4135 ; Hannes Vald hannesvald@gmail.com  tel 527 4283 Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil. ...

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada! [caption id="attachment_11489" align="alignleft" width="357"] Foto: erakogu[/caption] Wäega Wärk on MTÜ...

MÄRJAMAA-VIGALA piirkondade LEADER strateegi 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 21. juunil algusega kell 18 Märjamaa raamatukogus. Osalema on oodatud kõik Märjamaa-Vigala piirkondade MTÜd, äriühingud, SAd, FIEd. Kavas: 1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte 2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks Lisainfo: Kirsti Mau kirsti.mau@marjamaa.ee telefon 5302 1768 ; Natalia Lüllmaa natalia.lyllmaa@gmail.com telefon 524 4181 Sündmus viiakse ellu...

KOHILA piirkonna LEADER strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 20. juunil algusega kell 17.00 Kohila Keskkonnahariduse Keskuses (Kohila Gümnaasiumi hoones https://www.kohila.edu.ee/khk/asukoht/ ). Oodatud on kõik Kohila piirkonna MTÜd, SAd, äriühingud, FIEd. Kavas: 1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte 2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks Lisainfo: Inna Laanmets inna.laanmets@eesti.ee telefon 501 1482 Sündmus viiakse...

Eile toimus Raplamaa 2021. aasta parimate ettevõtete tunnustamisüritus, kus laureaatide hulgas olid ka meie ühingu liikmeks olevad ettevõtted. Kategoorias Vana Kala 25  said teiste tublide tegijte seas tunnustuse osaliseks Tanel-Taavi Bulitko, EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU juhatuse esimees  ning Natalia Lüllmaa, LIISU RÕIVAD OÜ, juhataja ja omanik . [caption...

RAPLA piirkonna strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 13. juunil algusega kell 17.00 Rapla Keskraamatukogus. Oodatud kõik Rapla piirkonna MTÜde, äriühingute, SAde, KOV esindajad ja FIEd.   Kavas: 1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte 2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks   Info: Triin Matsalu ; triin.matsalu@rapla.ee ; tel 5624 380   Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi...

[caption id="attachment_1463" align="alignleft" width="300"] Foto: Andres Kralla[/caption] Palume teil vastata Raplamaa Partnerluskogu koostatud küsimustikule. Oleme väga tänulikud, kui leiate 10-15 minutit käesolevale küsimustikule vastamiseks. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada, kuidas eelnev LEADER rahastusperiood aastatel 2014-2020 (2021) Raplamaal õnnestus, millega taotlejad rahule jäid, kuidas programm  aitas kogukondadel edeneda ja...

Raplamaa Partnerluskogu on koostamas uut LEADER strateegiat aastateks 2023-2027. Selleks, et saaksime häid ideid uueks toetusperioodiks, ootame ideekorjes rohkelt osalejaid. [caption id="attachment_11134" align="alignleft" width="300"] Foto: Kalev Kiviste[/caption] Tule kohale, kui Sulle läheb korda meie tegevuspiirkonna areng ja toetusvõimaluste loomine. Koosolekute KAVA  Strateegiakoosolekud toimuvad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse...