Augustis avaneb maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor 9. augustist 6. septembrini saab e-PRIAs esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid. Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.     Pilootprojektina pakub PRIA oma klientidele uue teenusena juhendamist, et aidata kliente mitmekesistamise toetuse...

[caption id="attachment_13022" align="alignleft" width="300"] Foto: Siim Solman[/caption] Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja...

[caption id="attachment_13028" align="alignleft" width="176"] Foto: Rafael Milerman[/caption] 12. juunil toimunud Eesti Leader Liidu (ELL) üldkoosolekul valiti liidule uus juhatus. Raplamaa Partnerluskogu esitas ELL juhatuse kandidaadiks tegevjuht Rita Triinu Peussa, kes ELL üldkogu poolt antud häälteenamusega juhatusse valituks osutus. Eesti Leader Liidu eesmärk on ühendada LEADER tegevusgruppe ja kaitsta...

Veel viimaseid päevi saab esitada/kandideerida Visit Estonia väljakuulutatud  konkursil Turismitegu 2023 Valitakse välja parim turundustegu ja turismitoode. Kutsutakse ettevõtteid väikestest turismitaludest suuratraktsioonideni välja ning kõiki erialaliite ja sihtkohti tagasi vaatama aastale alates möödunud sügisest ja esitama konkursile oma silmapaistvaid turismitegusid. Konkursile oodatud turismiteod peaksid jääma perioodi 01.09.2022-16.06.2023....

26. mail toimus Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek. Kohale tulnud ühingu liikmed said esmalt osa Raul Rebase inspireerivast motivatsioonikoolitusest, seejärel läbiti kõik üldkoosoleku päevakorrapunktid. Päevakorras oli kokku 9 punkti, mille seas ka Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 kinnitamine. Strateegia sätestab meie uue perioodi eesmärgid ja lahendusteed nende saavutamiseks....

Alates 1.01.2024 ei tohi uue jäätmeseaduse järgi kasutada enam üritustel ühekordseid nõusid. Raplamaa valdade jäätmehoolduseeskirjades on kirjas, et avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse eest ürituse korraldaja. Seminaril räägitakse, kuidas sündmust korraldada ikkagi nii, et osalejaid toitlustada oleks võimalik ja kuidas jäätmekorraldusega toime tulla. Teemast räägivad eksperdid...

LEADER tegevusrühm Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad Kehtna vald (välja arvatud Järvakandi alev), Kohila vald, Rapla vald, Märjamaa vald ning Türi valla Käru piirkond (Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu, Sonni külad, Käru alevik), kavatseb esitada 2023. aasta juunis Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist...

[caption id="attachment_11266" align="alignleft" width="300"] Foto: H.Rospu[/caption] Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO kutsub piirkonna turismiettevõtjaid osa võtma teenusedisaini koolitusest, mille viib läbi turismiekspert ÜLLE PUUSTUSMAA (BDA Consulting OÜ). Koolitusseminari oluliseks põhimõtteks on praktilisus ning osalejates loova, ettevõtliku ning innovaatilise mõttelaadi kujundamise ning seda toetavate tööriistade kasutamise oskuse saavutamine....

Raplamaa Partnerluskogu liikmed on oodatud ühingu aastakoosolekule 26. mail algusega kell 15.30 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis. Kell 15.30 kohvilaud ja registreerimine 16.00 üldkoosoleku avamine Päevakord: Raul Rebane motivatsioonikoolitus Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 kinnitamine 2022. majandusaasta aruande kinnitamine Ühingu põhikirja muutmine Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022 muutmine Tegevusrühma ühisprojekti esitamise kinnitamine ...

[caption id="attachment_12098" align="alignleft" width="341"] Foto: C. Tislar[/caption] „Maaelu konverents 2023“ toimub juba 19. mail Pärnus Estonia Resort Hotell & Spas. Konverentsil kajastatakse maaelu ja maamajanduse teemasid ning keskendutakse maamajanduse elujõu suurendamisele. Läbiva teemana arutletakse maapiirkonna ettevõtluse arendamist, eelkõige finantsvõimekust ja turutõrgetega hakkamasaamist. Konverentsil ütleb tervitussõnad regionaalminister Madis Kallas. Päeva esimeses...