Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas Raplamaa Partnerluskogu kauaaegset tegevjuhti Jaak Vitsurit hõbedase vapimärgiga. Jaak on mees, kes koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Raplamaa Arendus ja Ettevõtluskeskusega vedas ja juhtis Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER toetusprogrammi rakendamise alustamist Raplamaal. Olles majandusliku kõrgharidusega, oli Jaagule omane ennast kurssi viia erisuguste maaelu...

Toit on tänapäeval üks olulisi riigi, aga ka piirkonna sümboleid. Inimesi huvitab üha rohkem, kust on pärit nende laual olev toit, milline on selle saamise lugu ning kes ja kuidas on selle valmistanud. Eestis kasvatatakse kvaliteetset toorainet ning sellest valmistatakse maitsvaid ja omanäolisi roogi. Meie eri...

[caption id="attachment_12320" align="alignleft" width="401"] Foto: Andriana Liibek[/caption] Raikküla on väga vanade traditsioonidega paik ja tema esmamainimine oli Läti Hendriku Liivimaa kroonikas juba 1216. aastal. Raikkülas oli Eestlaste vanemate nõupidamise koht. Hilisemal ajal on kultuurilooliselt piirkonna jaoks olnud tähtis Aleksander Keyserlingil ja tema Raikküla mõisal. Raikkülast on...

Maaeluvõrgustik kutsub kõiki maaelu arengust huvitatud inimesi kuulama Kadri Leetmaa (Tartu Ülikooli inimgeograafia kaasprofessor) loengut. Loengu teemaks on "Mis on tark maa ja kuidas selleni jõuda?" Euroopa Liidu poliitikas tähendab „linn“ valdavalt „kohta/kohalikku omavalitsust“, siis juhtubki tihti nii, et isegi hajaasustusega maavallad tahavad olla „targad linnad“,...

Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik tunnustas Raplamaa Partnerluskogu piirkondliku koostöö eest tänukirjaga "Raplamaa võrkpartner 2022". Tunnustuse andis üle Sihtasutus RAEK juhataja Janek Kadarik. Äge on teha koostööd tegusa partneri Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega ! ...

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada! [caption id="attachment_12291" align="alignleft" width="426"] Autor: Andriana Liibek[/caption] Maadlust on Leon...

Lõppemas on LEADER toetusperiood 2014-2020 (2022) ja veel pooleli olevad või alustamata toetust saanud projektid tuleb üsna tempokalt ellu viia. Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas...

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) uue perioodi (2023-2027) toetusi iseloomustab suurem panustamine keskkonna hoidmisesse ja kaitsesse, et aidata ellu viia rohepööret toidutootmises. Samal ajal on eesmärgiks ka tagada toidutootmise konkurentsivõime ja toidujulgeolek ning kogu maapiirkonna sotsiaalmajanduslik jätkusuutlikkus. Euroopa komisjon on uue toetuste perioodi suurima muutusena välja...

PRIA annab toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Toetuse taotlemine toimub elektroonselt e-PRIA kaudu. Taotlust saab esitada 22. veebruarist 2. märtsini 2023 a. Taotluste eeltäitmist antud voorus ei toimu. Taotleja võib taotlusperioodi jooksul...

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada!    Kuimetsa krossirada on aastatega kujunenud välja väga oluliseks...