Olete oodatud 06.05.2022 algusega k 14.00 külavanemate ja kogukonna sädeinimeste (kogukonna liidrite) koolitusele "Külavanema roll kogukonnas". [caption id="" align="alignleft" width="267"] Foto: Taimo Tammik[/caption] Koolitus toimub Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi toas. Koolitaja Külli Vollmer. Osalema on oodatud Raplamaa MTÜde esindajad, külavanemad, sädeinimesed. Osalemissoovist anda teada kalfanne@gmail.com  või telefonil 5361 1901...

3. mail k 10-16.30 toimub Põllumajandusuuringute Keskuses, Lääne-Virumaal Jänedal LEADER teemapäev ettevõtlusest. Osalema on oodatud lisaks LEADER tegevusgruppide esindajatele ka ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud inimesed. REGISTREERIMINE SIIN Päeva esimesel poolel otsitakse maapiirkonnast ükssarvikut. Otsitakse vastust küsimusele kas see loom ka vabas maa- või väikelinna õhustikus areneb. Peale lõunat jätkatakse kogemuste,...

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED  on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele,...

Sihtkohtade arenduse koostööprojekti “Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus” raames toimub 2. mail kell 15.00-16.30 Zoomi keskkonnas põnev ja sisukas veebinar teemal „Turismi ja külalislahkuse majanduse trendide prognoosimine“. Seminaril vaadeldakse, kuidas mõjutavad majanduse prognoosid Eesti turismi ja külalislahkuse tulevikku. Milliseid trende suurimad turismiettevõtted täna ette näevad ning...

  13. aprillil korraldas Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond LEADER teemapäeva uue perioodi strateegiakava ideede saamiseks. Teemapäev avas laiemalt „rohelisi teemasid“ nagu näiteks biomajanduse roll kestlikus majandusmudelis ja kogukondade arengus ning toidujäätmete väärindamine ja kompostimise võimalused kogukondlikul tasandil. Lisaks oli juttu taastuvenergia arengusuundadest, UNESCO biosfääriala progammi...

12. aprillil toimus Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise alustamise avasündmus. Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis tervitas kohalolnuid juhatuse esimees Triin Matsalu. Triin tegi sisuka ülevaate kahest lõppenud LEADER-perioodist ja innustas uue perioodi strateegia koostamises agaralt kaasa lööma. Perioodi 2014-2020 toetustest ja projektidest kõneles arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek....

Oleme loonud uue sarja lõppenud projektide edulugudest ja hakkame neid avaldama nii kodulehel, meie Facebookis kui ka toetusperioodi kokkuvõtvas kogumikus. Kui oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU, et saaksime seda kõigiga jagada!   Märjamaa vallas asuv Juurimaa tall alustas tegevust umbes kümme...

23. märtsil toimus järjekordne juhatuse koosolek. Päevakorras oli 2022. aasta rakenduskava muutmine: rahvusvahelise koostööprojekti asendamine samas summas eestisiseseks ühisprojektiks. Arutleti ettepaneku üle sõlmida kokkulepe Kaiserslauterni maakonna kolme tegevusrühmaga ning vaadati üle ühingu liikmemaksu suurused. Viimase teemana tehti ülevaade strateegia 2023-2027 koostamise toetuse taotlemise protsessist. Strateegia...

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) koostöös LEADER tegevusgruppidega on koostanud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 LEADER-meetme projektide rändnäituse "Roheline LEADER". Näituse "Roheline LEADER" eesmärk on igast LEADER kohaliku tegevusgrupi piirkonnast esile tõsta LEADER-meetme toetuse abil ellu viidud tegevus, mis on keskkonna- või kliimasõbralik. Tuues fookusesse...

12. aprillil, teisipäeval, kell 16-17.00 toimub Rapla Kultuurikeskuse Weinbergi saalis Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 koostamise alustamise avasündmus. Strateegia koostamise alustamise avasündmus toimub Strateegia ettevalmistamise määruse kohaselt. Strateegia koostamise alustamise teavitamisürituse eesmärk on võimalikult laialdaselt teavitada Leader strateegia koostamise tegevustest Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikke, ühendusi, ettevõtjaid jne. Sellest...