[caption id="attachment_10455" align="alignleft" width="300"] Foto: Siim Solman[/caption] Meetmesse „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ esitati 29 toetustaotlust, millest 26 investeeringuteks ning 3 teadmussiirdesse. Toetust küsiti erinevate tootmishoonete ehituseks ning rekonstrueerimiseks, seadmete ja masinate ostmiseks, töövahendite soetamiseks ja koolitusseminaride korraldamiseks. Toetustaotluste esmane menetlemine büroos, hindamine, juhatuse poolt pingerea kinnitamine ning taotluste edastamine...

Alates 15. märtsist on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 „ Kogukonna edendamine ” taotlusvoor. Taotlusi saab esitada kuni 28. märtsini. Toetatakse ainult Raplamaa Partnereluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud mittetulundusühingute, sihtasutuste ja kohalikke omavalitsuste, kelle põhiline tegevus toimub partnerluskogu tegevuspiirkonnas, ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt...

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeerium kutsuvad kogukondi osalema veebiseminaril Kogukonnakeskne lähenemisviis kriisides. Veebinar toimub 17. märtsil zoomi keskkonnas kell 18.00- 20.00. Veebinarile oodatakse osalema kogukondade eestvedajaid, külavanemaid,  omavalitsustes kogukonnatööga tegelevaid spetsialiste, kodanikuühendusi jt huvilisi. Teemad, mida käsitletakse: Mis on kogukonnakeskne lähenemisviis? Kuidas see haakub Kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku...

[caption id="attachment_10854" align="alignleft" width="200"] Foto: C.Tislar[/caption] Tänavu toimub kaheksandat korda üle-eestiline Avatud Talude päev 23. ja 24. juulil. Osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel. Registreerimine algab 10. märtsil ning lõpeb 30. aprillil. Infopäev avatud talude päeval osalevatele taludele toimub 30. märtsil Jänedal. Infopäeva on võimalik jälgida ka veebiülekandena. Allikas: Maaeluministeerium...

Raplamaa Külade Liit kutsub 26. märtsil koolitus-seminarile Raplamaa külavanemad, kogukondade eestvedajad ja külamajade- keskuste juhid. Seminari teemaks on "Külamaja, küla keskuse isemajandamine. Kuidas teenida omatulu". ...

[caption id="attachment_10603" align="alignleft" width="302"] Foto: Siim Solman[/caption] Tänasest, 01. märtsist, on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” taotlusvoor. Taotlusi saab esitada kuni 14. märtsini. INVESTEERINGUPROJEKTIDE puhul toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate mikro- ja väikeettevõtete (sealhulgas ka FIE-de) tootmist ja teenuse arendamist ning investeeringuid, mis...

[caption id="attachment_10829" align="alignright" width="300"] Foto: Taimo Tammik[/caption] Juhatus kinnitas oma 23. veebruaril toimunud koosolekul meetmesse „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” laekunud toetustaotluste pingerea. Meetme maht oli 630 394,79 eurot. Toetust küsiti kokku 881 253,38 eurot, toetusotsus anti 623 250,96 euro ulatuses. Toetust saavad järgmised investeeringud: spordivõistlustel kasutatava kaasaegse tehnika soetamine ja ratsamaneeži...

Oleme uhked oma tegevuspiirkonna inimeste üle ja tahame seda tunnet kõigiga jagada. Selleks, et meist ja meie tegemistest väljaspool Raplamaa piire kuuldaks, soovime oma kodulehel kajastada Raplamaa LEADER-edulugusid. Iga elluviidud LEADER-projekt on meie EDULUGU!   Oled viinud aastatel 2016-2022 ellu Leader toetusega projekti, kirjuta sellest OMA LUGU! Vahvad projektilood...

EAS Turismiarenduskeskus kutsub osalema virtuaalselt 22. veebruari infopäeval. Infopäev on kõigile, kes turismiga otseselt või kaudselt tegelevad. Annab hea ülevaate sellest, mida turismiarenduskeskus Eesti tutvustamiseks välisriikides teeb. Infopäev algab kell 10.00.Vahepeal on virgutuspaus, kell 13.30-14.30 lõunapaus ja päev planeeritakse lõpetada 16.30ks. Kui soovite pärast ka e-mailie infot esitluste ja järelvaatamise...

Juba neljas Naiste Ööde Filmifestival NÖFF leiab aset 11.-13. märtsini, piirdudes seekord Rapla linnaga. Varem rändas festival filmide ja muude tegevustega ka maakonnakeskusest kaugemale, seekord püsitakse ühes paigas. Sel aastal on festivali läbiv teema unustatud ja unustamatud naised. MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal Katrin Klaeboga eesotsas ellu...