Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Raplamaa Partnerluskogu korraline üldkoosolek

27. juuni 2018 | 16:00 - 18:00

 

Raplamaa Partnerluskogu korraline üldkoosoleku (aastakoosolek) toimus

Kolmapäeval 27. juunil 2018 algusega kl 16.00 RAPLA KULTUURIMAJAS

Päevakord:

  1. Meetme 1 Kogukonna investeeringute 2018.a. taotlusvooru ja üldiste tulemuste esitamine
  2. Meetme 2  Ettevõtluse konkurentsivõime toetamine 2018.a. taotlusvooru ja üldiste tulemuste esitamine
  3. Meetme 3  Kogukonna edendamine 2018.a. taotlusvooru ja üldiste tulemuste esitamine
  4. 2019.a rakenduskava meetmete ja meetmete rahalise mahu kinnitamine
  5. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  6. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika ja maaelu arengu toetuste ning LEADER meetme tuleviku kohta 

Koosolekul võeti teadmiseks informatsioon meetmete 1, 2 ja 3  käesoleva aasta taotlusvoorude läbiviimise kohta.  Määratud toetuste saajate nimed avalikustatakse vastavalt maaelu ministri LEADER määrusele pärast seda, kui PRIA on teinud rahastamise otsuse (eeldatavalt septembris 2018).

2019.a. rakenduskava kohaselt on Raplamaa Partnerluskogul esialgse PRIA arvestuse kohaselt võimalik anda toetusi kogusummas 772 514 eurot.  Üldkoosolek kinnitas 2019.a jätkata samade toetuse meetmetega (meede 1 kogukonna investeeringud, meede 2 ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine, meede 3 kogukonna edendamine).  Kinnitati meetme 1 mahuks 60% aasta toetussummas, meetme 2 mahuks 30 % ja meetme 3 mahuks 10%. Meetmete taotlusvoorude viiakse läbi kevadel 2019.

Kinnitati 2017.a majandusaasta aruanne.

Üldkoosolek nõustus traditsioonilise sügisese LEADER  õppereisi korraldamisega Taanimaale Sjaellandi piirkonna LEADER tegevusgruppidesse septembris 2018.a. 

Enne üldkoosolekut toimus Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosolek, kus kinnitati meetme 1 Kogukonna investeeringud projektitoetuse taotluste paremusjärjestus ja hindamiskomisjoni ettepanek projektide rahastamise kohta. Vastav juhatuse otsus edastatakse e-PRIA kaudu PRIA-le, kes teeb rahastamise otsuse.

Details

Date:
27. juuni 2018
Time:
16:00 - 18:00
Powered by WordPress and ThemeMag