18. juunil kinnitas Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek juhatusse uued liikmed. Juhatuse koosseis: Inna Laanmets Natalia Lüllmaa Hannes Vald Heiti Arro Anne Leht Elari Hiis Kirsti Mau Triin Matsalu Hans-Jürgen Schumann Foto: Jane Kalajärv    ...

Osale tuleviku maapiirkondade arengus! Käesoleva uuringu kaudu püüab REDR muuhulgas peegeldada, võtta seisukohta ja määratleda, kuidas LEADER saaks jätkata maapiirkondade ja sealsete elanike elukvaliteedi parandamist lähitulevikus. Miks tasub osaleda? Sinu häält võetakse kuulda: REDR tagab, et Sinu arvamused ja ideed edastatakse piirkondlikele, riiklikele ning Euroopa poliitikategijatele, samuti...

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 18. juunil, neljapäeval, algusega kell 17.00, Raikküla Kultuurikeskuses. Kõik Raplamaa Partnerluskogu LIIKMED on oodatud! Päevakord 2019 aasta tegevusaruanne.  2019 aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine.  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine.  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine.  Meetme 2 „Ettevõtluse...

11. juunil 2020 kell 10.00 toimub infotund Maaelu Edendamise Sihtasutusega Info ja registreerimine Vebinar-infotund edastatakse Youtube otseülekandena – Link vaatamiseks saadetakse registreeritud osalejatele e-postiga ja pannakse üles ka ürituse veebile kl 09.55 Osalejate arvule piiranguid ei ole.  Infotunnis käsitletakse MES-i olemasolevaid meetmeid, kui ka spetsiaalselt COVID kriisi leevendavaid meetmeid: laenud,...

Märjamaa valla kaasava eelarve 2018. a rahvahääletusel II-III koha saanud ning rahastamata jäänud multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekti teostamiseks esitas Märjamaa Vallavalitsus projekti Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, kus projekt sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti raames rajatakse Märjamaa Gümnaasiumi territooriumile olemasoleva korvpalliväljaku asemele multifunktsionaalne kunstmurukattega minispordiväljak, kus on võimalik harrastada...

18.05.20 jõustus muudetud LEADER määrus , millega muuhulgas pikendatakse tähtaega tegevuste ja investeeringute elluviimiseks.  Mis LEADER projekti elluviija ja taotleja jaoks muutus? 1) muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele (§ 47 lg 13).   Kui maksetaotlus on esitatud ajavahemikus 12.03.2020-30.12.2020, võib toetuse välja maksta ka siis kui toetuse saajal on maksuvõlg. OTKA maksetaotlustele selleks,...

Seoses eriolukorraga viib PRIA investeeringutoetuste kohapeal teostatavaid kontrolle läbi nn lihtsustatud kujul - võimalusel ilma taotleja juurde kohapeale minemata. Selleks tuleb kõikidel investeeringutoetuste meetmetest toetuse taotlejatel lõplikku maksetaotlust esitades lisada taotlusele asukohamärgisega fotod investeeringuobjektidest. Asukohamärgisega foto on foto, mille külge on salvestatud pildi tegemise asukoha koordinaadid. Sellise...

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0, see on konkurss Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks. Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi. Näidata LEADER-meetme panust Eesti maaelu...

Jäneda paneeritud infopäev toimub vebinarina ehk veebiseminarina kolmapäeval, 1. aprillil algusega kell 10.30. Vebinari näeb Youtube´i keskkonnas SIIN. Küsimusi saab esitada Padleti keskkonnas SIIN.   Vebinari on oodatud kuulama kõik huvilised, kes soovivad oma talu/ettevõtete avada külastajatele, et saada rohkem infot ja julgustust. Vebinar on järelvaadatav. Avatud talude päeva vebinari info asub...