LEADER tegevusrühm Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad Kehtna vald (välja arvatud Järvakandi alev), Kohila vald, Rapla vald, Märjamaa vald ning Türi valla Käru piirkond (Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu, Sonni külad, Käru alevik), kavatseb esitada 2023. aasta juunis Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist...

[caption id="attachment_11266" align="alignleft" width="300"] Foto: H.Rospu[/caption] Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO kutsub piirkonna turismiettevõtjaid osa võtma teenusedisaini koolitusest, mille viib läbi turismiekspert ÜLLE PUUSTUSMAA (BDA Consulting OÜ). Koolitusseminari oluliseks põhimõtteks on praktilisus ning osalejates loova, ettevõtliku ning innovaatilise mõttelaadi kujundamise ning seda toetavate tööriistade kasutamise oskuse saavutamine....

Raplamaa Partnerluskogu liikmed on oodatud ühingu aastakoosolekule 26. mail algusega kell 15.30 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis. Kell 15.30 kohvilaud ja registreerimine 16.00 üldkoosoleku avamine Päevakord: Raul Rebane motivatsioonikoolitus Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 kinnitamine 2022. majandusaasta aruande kinnitamine Ühingu põhikirja muutmine Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022 muutmine Tegevusrühma ühisprojekti esitamise kinnitamine ...

[caption id="attachment_12098" align="alignleft" width="341"] Foto: C. Tislar[/caption] „Maaelu konverents 2023“ toimub juba 19. mail Pärnus Estonia Resort Hotell & Spas. Konverentsil kajastatakse maaelu ja maamajanduse teemasid ning keskendutakse maamajanduse elujõu suurendamisele. Läbiva teemana arutletakse maapiirkonna ettevõtluse arendamist, eelkõige finantsvõimekust ja turutõrgetega hakkamasaamist. Konverentsil ütleb tervitussõnad regionaalminister Madis Kallas. Päeva esimeses...

Millest saab lugeda: [caption id="attachment_10829" align="alignleft" width="300"] Foto: T.Tammik[/caption] Kandideerimine projektikonkursile "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu 2023" LEADER MEM infopäeva 2023/3 ettekanded ja salvestus Tulekul on mitmed üritused Uued maaelu jutud Iirimaa ÜPP võrgustiku LEADER koostööprojektidega tutvumine LEADER võimalused uues ÜPPs Tegevusrühmade uudised   METK Maaeluvõrgustiku teenistuse LEADER infokiri 2023...

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele,...

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutused on Eestis suunanäitajaks keskkonnahoidlike sündmuste korraldamisel. Selle juhendi eesmärk on, et ürituste ja mitmesuguste sündmustega kaasnev keskkonnajalajälg on võimalikult väike. Juhendi kasutamine lihtsustab keskkonnahoidlike ürituste korraldamist ja annab kiire ülevaate keskkonnaalastest sellistest aspektidest, mida tuleb sündmuste korraldamise juures arvestada Selles JUHENDIS on välja...

25. aprillil rääkis Tre raadios arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek  koostööprojekti "Keskpõrandale kokku" tulemustest. Mis sai projekti tulemusena Raplamaal paremaks ja veel paljust muustki kuula järele SIIT...

Raplamaa Partnerluskogu meetme „ Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ taotlusvoor on e-PRIA s avatud 15.05.-25.05.2023 Infopäev taotlejatele toimub 27. aprillil Zoom keskkonnas algusega kell 15.00 Toetatavad tegevused: • tootmiseks, teenuste osutamiseks, turustamiseks või töötingimuste parandamiseks otseselt vajalike seadmete, vahendite ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmine...

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts asutati 2004. aastal kohaliku elu edendamiseks endise Velise valla piirkonnas. Läbi aastate on nad tegelenud ettevõtmistega, mis tutvustavad paiga kodulugu ja eripärasid:  erinevate kodulooraamatute kirjastamine, Velise Vabariigi aastapäevad, looduse ja kultuuri õpperada, mitmed traditsioonilised ühisüritused ja väljasõidud. 2006. aastast alustati Sulu...