17.03-31.03.21 avab PRIA ettevõtjatele taotluste vastuvõtu “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ taotlusvooru. Taotleda saavad: ettevõtjad, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro; mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult...

Neljapäeval, 18. veebruaril, algusega kell 19.00 saab veebiülekande kaudu osaleda Raplamaa Tänugalal. Veebiülekande link avaneb SIIT Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustab tänugalal Eestimaa õpib ja tänab 2020 Raplamaa nominente, antakse üle kolm Raplamaa Hõbedast Vapimärki ja maakonna tippauhind RAPLA REDEL koos Raplamaa Kuldse Vapimärgi ning rahalise preemiaga. RAPLA...

LEADER tegevusgrupid: Järva Arengu Partnerid, Lõuna Järva Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu, korraldavad koostööprojekti “Keskpõrandale kokku” raames kord nädalas toimuva veebikoolituse HOBIKOKAST ETTEVÕTJAKS. Koolitus toimub 20.04.-11.05.2021. Koolitaja on Hilja Pillisner. Koolitus koosneb neljast iseseisvast moodulist, igaüks pikkusega 3-3,5 akadeemilist tundi. Toiduhügieeni algõppe läbimise kohta saavad osalejad tunnistuse. Samuti saavad...

5.04-3.05.21 on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 "Kogukonna edendamine" taotlusvoor.  Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aasta pikkuse projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel: kogukonnaliikumise, noorsootöö ja/või kohaliku kultuuripärandi väärtustamisel põhinevate sündmuste korraldamine; võrgustiku arendamine; kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud teavitamine...

18. veebruaril 2021 kell 10.00-12.00 toimub vebinar „Toidukadu ja -jäätmed toidutarneahelas". Maaeluvõrgustik viib koostöös Eestimaa Maaülikooli ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega läbi on-line veebiseminari toidukadude ja -jäätmete teemal. Veebiseminar on mõeldud kõigile huvilistele. Info ja registreerimine Esinejad: Eesti Maaülikooli teadlane Rando Värnik tutvustab esmatootmise toidukaoga seotud uuringuid   ...

Eesti Bioringluse Liit on loodud 2020 märtsi lõpus. Liit on loodud inimestele ning ettevõtetele, kes soovivad tuua ringmajanduse ja innovatsiooni orgaaniliste jäätmete käitlusesse, loomaks nii kogukondlikku, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust orgaanilistele jääkmaterjalidele ning sidumisele põllumajandusega.  Bürokraatia ja poliitika, mis pöörleb ainult ümber probleemide, raha ja...

Kõiki Rapla maakonna elanikke oodatakse osalema liikuvusuuringus. 25. jaanuarist kuni 21. veebruarini on veebis üleval Raplamaa liikuvusuuringu küsimustik. See on mõeldud täitmiseks kõigile Raplamaa elanikele. Küsitlus annab teavet selle kohta, kuidas ja mis põhjustel inimesed igapäevaselt liiguvad. Uuringu tulemusi kasutatakse valdades tulevikusihtide seadmisel ja selliste otsuste tegemisel,...

Märtsi esimestel päevadel avaneb PRIA taotlusvoor “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ ettevõtjatele. Taotlusi võetaks vastu 2 nädalat! Meetme INFOSEMINAR Raplamaa ettevõtjatele toimub 11. veebruaril kell 14.00-16.00 veebis ja on osalejatele tasuta. Täpsem info ja registreerimine SIIN KES SAAVAD TAOTLEDA? - ettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal...

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas oma 19.01.21 ja 22-25.01.21 toimunud elektroonilistel koosolekutel meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" (investeeringud) 15.10-15.11.20 vooru projektide toetusetaotluste pingerea, mille alusel teeb Raplamaa Partnerluskogu ettepaneku projektide toetustaotluste rahastamiseks PRIAle. Rahastamise ettepaneku nimekirja näeb SIIN ja juhatuse protokolle saab lugeda SIIT.  Meetmesse laekus 29...