Märtsi alguses toimus Rapla-ja Järvamaa käsitöövõrgustiku kogemusreis Leedu käsitöölaadale Vilniusesse. Leedu kaitsepühak prints Kasimir kutsub käsitööhuvilisi külastama kevadist Vilniust. Iga aasta märtsi esimesel nädalavahetusel toimub Leedu suurim käsitööliste kokkusaamine Kaziuko Muge, kus on võimalik osa saada nii kohalikust pärimuskultuurist kui ka tänapäevasest moodsast Leedu kunstist....

[caption id="attachment_10944" align="alignleft" width="300"] Foto: Aare Hindremäe[/caption] Raplamaa Partnerluskogu sõlmis kolme LEADER tegevusrühmaga Saksamaalt, Kaiserslauterni maakonnast, koostöölepingu rahvusvahelise noorsootöö toetamiseks uuel strateegiaperioodil. Westrich-Glantal, Donnersberger ja Lautrer Land tegevusrühmadega kavandatava koostöö eesmärk on tuua LEADER temaatika noortele lähemale läbi kultuuri- ja spordiprojektide, rahvusvahelise võrgustiku loomise ning arendamise,...

Homme, 29.03, kell 11 räägib Rapla Tre raadio saates „Raplamaa pooltund“ Käru piirkonna LEADER-tegemistest piirkonna esindaja, juhatuse liige Elari Hiis. Juttu tuleb piirkonnas ellu viidud LEADER-projektidest ja Käru sidusrühma tegemistest ning plaanidest....

[caption id="attachment_10455" align="alignleft" width="300"] Foto: Siim Solman[/caption] Meetmesse „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ esitati 29 toetustaotlust, millest 26 investeeringuteks ning 3 teadmussiirdesse. Toetust küsiti erinevate tootmishoonete ehituseks ning rekonstrueerimiseks, seadmete ja masinate ostmiseks, töövahendite soetamiseks ja koolitusseminaride korraldamiseks. Toetustaotluste esmane menetlemine büroos, hindamine, juhatuse poolt pingerea kinnitamine ning taotluste edastamine...

Alates 15. märtsist on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 „ Kogukonna edendamine ” taotlusvoor. Taotlusi saab esitada kuni 28. märtsini. Toetatakse ainult Raplamaa Partnereluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud mittetulundusühingute, sihtasutuste ja kohalikke omavalitsuste, kelle põhiline tegevus toimub partnerluskogu tegevuspiirkonnas, ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt...

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeerium kutsuvad kogukondi osalema veebiseminaril Kogukonnakeskne lähenemisviis kriisides. Veebinar toimub 17. märtsil zoomi keskkonnas kell 18.00- 20.00. Veebinarile oodatakse osalema kogukondade eestvedajaid, külavanemaid,  omavalitsustes kogukonnatööga tegelevaid spetsialiste, kodanikuühendusi jt huvilisi. Teemad, mida käsitletakse: Mis on kogukonnakeskne lähenemisviis? Kuidas see haakub Kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku...

[caption id="attachment_10854" align="alignleft" width="200"] Foto: C.Tislar[/caption] Tänavu toimub kaheksandat korda üle-eestiline Avatud Talude päev 23. ja 24. juulil. Osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel. Registreerimine algab 10. märtsil ning lõpeb 30. aprillil. Infopäev avatud talude päeval osalevatele taludele toimub 30. märtsil Jänedal. Infopäeva on võimalik jälgida ka veebiülekandena. Allikas: Maaeluministeerium...

Raplamaa Külade Liit kutsub 26. märtsil koolitus-seminarile Raplamaa külavanemad, kogukondade eestvedajad ja külamajade- keskuste juhid. Seminari teemaks on "Külamaja, küla keskuse isemajandamine. Kuidas teenida omatulu". ...

[caption id="attachment_10603" align="alignleft" width="302"] Foto: Siim Solman[/caption] Tänasest, 01. märtsist, on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” taotlusvoor. Taotlusi saab esitada kuni 14. märtsini. INVESTEERINGUPROJEKTIDE puhul toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate mikro- ja väikeettevõtete (sealhulgas ka FIE-de) tootmist ja teenuse arendamist ning investeeringuid, mis...

[caption id="attachment_10829" align="alignright" width="300"] Foto: Taimo Tammik[/caption] Juhatus kinnitas oma 23. veebruaril toimunud koosolekul meetmesse „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” laekunud toetustaotluste pingerea. Meetme maht oli 630 394,79 eurot. Toetust küsiti kokku 881 253,38 eurot, toetusotsus anti 623 250,96 euro ulatuses. Toetust saavad järgmised investeeringud: spordivõistlustel kasutatava kaasaegse tehnika soetamine ja ratsamaneeži...