Märtsi esimestel päevadel avaneb PRIA taotlusvoor “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ ettevõtjatele. Taotlusi võetaks vastu 2 nädalat! Meetme INFOSEMINAR Raplamaa ettevõtjatele toimub 11. veebruaril kell 14.00-16.00 veebis ja on osalejatele tasuta. Täpsem info ja registreerimine SIIN KES SAAVAD TAOTLEDA? - ettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal...

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas oma 19.01.21 ja 22-25.01.21 toimunud elektroonilistel koosolekutel meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" (investeeringud) 15.10-15.11.20 vooru projektide toetusetaotluste pingerea, mille alusel teeb Raplamaa Partnerluskogu ettepaneku projektide toetustaotluste rahastamiseks PRIAle. Rahastamise ettepaneku nimekirja näeb SIIN ja juhatuse protokolle saab lugeda SIIT.  Meetmesse laekus 29...

USA Saatkonnal on rõõm edastada infot ettevõtlusega seotud USA stipendiumiprogrammist Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative. Taotluste vastuvõtt on veebipõhine ja avanes 4. jaanuarist. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021. Sobivad taotlejad on vanuses 25-35, kellel on juba paar aastat ettevõtluskogemust ning hea inglise keele oskus.  Vaata lähemalt...

Riigi Infosüsteemi Amet annab teada, et alates 1. märtsist 2021 eemaldatakse pangalingid riigi autentimisteenusest ehk TARA keskkonnast. Seega tuleb ka e-PRIA kasutajatel, kes seni on e-PRIA portaali sisenenud TARA teenuse kaudu pangalingiga, valida edaspidi turvalisem autentimisvahend. e-PRIAsse saab siseneda ID-kaardi ja Mobiil-IDga ning läbi TARA teenuse...

Kuigi 2021. aastal algab Euroopa Liidu (EL) uus seitsmeaastane (2021–27) eelarveperiood, ei alga 2021. aastal veel uue, reformitud EL-i ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamine. Nimelt ei ole praeguseks veel kokku lepitud uue poliitika kõigis põhielementides – liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel käivad jätkuvalt ÜPP-d...

12. jaanuaril 2021 kell 14.00-15.10 toimub vebinar aruka küla teemadel „Kogukonna kaasamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega". Maaeluvõrgustik koostöös Eestimaa külaliikumisega Kodukant viib läbi on-line seminari, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas aktiveerida kohalikke ühiselt panustama piirkonna arengusse, kuidas arendada suhteid omavalitsustega, milline on eestvedaja roll ning jagatakse...

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub osa võtma 14. jaanuaril 2021. a toimuvast veebikonverentsist, millel otsitakse vastuseid järgnevatele küsimustele.  Kuidas teha õigete sõnumitega kommunikatsiooni, suhelda riigiasutuste ja meediaga nii, et mõlemad oleksid võitjad. Kuidas toiduettevõtjad peaksid rääkima oma tegevustest nt loomsete toodete töötlemisest, loomakasvatusest, puurikanade pidamisest, taimekaitsevahendite kasutamisest või toiduohutuse riskidest...

Alates tänasest, 04.01.21, töötab Raplamaa Partnerluskogus arendusjuht-projektinõustajana Andra Liibek. Temaga saab kontakti e-postiaadressil: andra.liibek@raplaleader.ee...

01. detsembril kell 13-16.00 toimub Navicup kaardirakenduse infopäev. Infopäev toimub nii ZOOMi keskkonnas veebis kui Pärnumaal Audrus. Infopäeval osalemine avatud ka raplamaalastele, kes on teemast huvitatud. Registreeru SIIN Täpsem info: info@navicup.com Navicup on World Summit Award 2020 kandidaat Kultuuri ja Turismi valdkonnas - https://wsa-global.org/wsa-awards/ Üritus on TASUTA....