Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele,...

    Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Raplamaa Partnerluskogu,  Järva Arengu Partnerid ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu  koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga Eesmärk: Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele...

„Keskpõrandale kokku“ on  kohaliku tegevusgrupi LEADER koostööprojekt, kus partneriteks on MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, MTÜ Järva Arengu Partnerid ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu. Tegevusi tehakse nii ühiselt kui eraldi või koostöös ainult ühe partneriga. Projekti eesmärk: Kesk-Eesti on tegus ning külalistele avatud piirkond, mille kestlikku arengut toetavad õpihimulised inimesed,...

6. mail 2021 kell 13.00 – 14.30 korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) veebipõhise arukate külade teemaseminari "Soome kogemus ja visioon". Soomlased on olnud arukate külade arendamisel edukad ning nende aruka küla visiooni on eeskujuks võetud ka Euroopa maaeluvõrgustiku töörühmades. Soome arukate külade tegevused on...

Eestimaa Looduse Fond on välja kuulutanud Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi 2021 Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. Konkursile...

Neljapäeval, 15.04.2021 kell 17.00 kuni järgmise tööpäeva alguseni toimub e-PRIAs korraline IT hooldus. Sel perioodil esineb PRIA e-teenustes katkestusi ja tõrkeid....

15. aprillil kell 12:30 kuni 14:00 toimub ZOOMi vahendusel Maaeluministeeriumi poolt koostatud põllumajanduse, kalanduse, maaelu ja toiduainetööstuse 2020. a ülevaate avalikustamise veebiseminar. Soovist veebiseminaril osaleda anda teada eveli.naaris@agri.ee  Enne seminari algust saadetakse registreerunutele ZOOMiga ühendumiseks vajaliku info. Seminar salvestatakse ja on hiljem Youtube vahendusel järelevaadatav. Veebiseminari päevakava: 12:30...

26. aprillist kuni 3. maini 2021. a. võtab PRIA vastu taotlusi uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuseks ning see toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 16 „Koostöö” tegevuse alaliik. Eesti maaelu arengukava meede 16.2 on suunatud Eesti põllumajandussektori konkurentsivõime tõstmisele, aidates nii kaasa ka Eesti...

31. märtsil algas väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotluste eeltäitmine e-PRIAs. Eeltäitmine kestab 6. aprillini. Taotlusi saab esitada 7.-14. aprillini ainult elektrooniliselt e-PRIA keskkonna kaudu. Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks. Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd...

Põllumajandusuuringute Keskus kutsub üles liituma maaelu pildipangaga. Facebooki platvormile on loodud avalik grupp "Maaelu pildipank", kuhu on kõigil huvilistel võimalus lisada oma fotojäädvustusi maaelust. Vaata Põllumajandusuuringute Keskuse 31.03.2021 pressiteadet. FB grupp www.facebook.com/groups/maaelupildipank/   Allikas: maainfo.ee...