5.04-3.05.21 on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 "Kogukonna edendamine" taotlusvoor.  Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aasta pikkuse projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel: kogukonnaliikumise, noorsootöö ja/või kohaliku kultuuripärandi väärtustamisel põhinevate sündmuste korraldamine; võrgustiku arendamine; kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud teavitamine...

18. veebruaril 2021 kell 10.00-12.00 toimub vebinar „Toidukadu ja -jäätmed toidutarneahelas". Maaeluvõrgustik viib koostöös Eestimaa Maaülikooli ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega läbi on-line veebiseminari toidukadude ja -jäätmete teemal. Veebiseminar on mõeldud kõigile huvilistele. Info ja registreerimine Esinejad: Eesti Maaülikooli teadlane Rando Värnik tutvustab esmatootmise toidukaoga seotud uuringuid   ...

Eesti Bioringluse Liit on loodud 2020 märtsi lõpus. Liit on loodud inimestele ning ettevõtetele, kes soovivad tuua ringmajanduse ja innovatsiooni orgaaniliste jäätmete käitlusesse, loomaks nii kogukondlikku, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust orgaanilistele jääkmaterjalidele ning sidumisele põllumajandusega.  Bürokraatia ja poliitika, mis pöörleb ainult ümber probleemide, raha ja...

Kõiki Rapla maakonna elanikke oodatakse osalema liikuvusuuringus. 25. jaanuarist kuni 21. veebruarini on veebis üleval Raplamaa liikuvusuuringu küsimustik. See on mõeldud täitmiseks kõigile Raplamaa elanikele. Küsitlus annab teavet selle kohta, kuidas ja mis põhjustel inimesed igapäevaselt liiguvad. Uuringu tulemusi kasutatakse valdades tulevikusihtide seadmisel ja selliste otsuste tegemisel,...

Märtsi esimestel päevadel avaneb PRIA taotlusvoor “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ ettevõtjatele. Taotlusi võetaks vastu 2 nädalat! Meetme INFOSEMINAR Raplamaa ettevõtjatele toimub 11. veebruaril kell 14.00-16.00 veebis ja on osalejatele tasuta. Täpsem info ja registreerimine SIIN KES SAAVAD TAOTLEDA? - ettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal...

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas oma 19.01.21 ja 22-25.01.21 toimunud elektroonilistel koosolekutel meetme 2 "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine" (investeeringud) 15.10-15.11.20 vooru projektide toetusetaotluste pingerea, mille alusel teeb Raplamaa Partnerluskogu ettepaneku projektide toetustaotluste rahastamiseks PRIAle. Rahastamise ettepaneku nimekirja näeb SIIN ja juhatuse protokolle saab lugeda SIIT.  Meetmesse laekus 29...

USA Saatkonnal on rõõm edastada infot ettevõtlusega seotud USA stipendiumiprogrammist Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative. Taotluste vastuvõtt on veebipõhine ja avanes 4. jaanuarist. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021. Sobivad taotlejad on vanuses 25-35, kellel on juba paar aastat ettevõtluskogemust ning hea inglise keele oskus.  Vaata lähemalt...

Riigi Infosüsteemi Amet annab teada, et alates 1. märtsist 2021 eemaldatakse pangalingid riigi autentimisteenusest ehk TARA keskkonnast. Seega tuleb ka e-PRIA kasutajatel, kes seni on e-PRIA portaali sisenenud TARA teenuse kaudu pangalingiga, valida edaspidi turvalisem autentimisvahend. e-PRIAsse saab siseneda ID-kaardi ja Mobiil-IDga ning läbi TARA teenuse...

Kuigi 2021. aastal algab Euroopa Liidu (EL) uus seitsmeaastane (2021–27) eelarveperiood, ei alga 2021. aastal veel uue, reformitud EL-i ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamine. Nimelt ei ole praeguseks veel kokku lepitud uue poliitika kõigis põhielementides – liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel käivad jätkuvalt ÜPP-d...

12. jaanuaril 2021 kell 14.00-15.10 toimub vebinar aruka küla teemadel „Kogukonna kaasamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega". Maaeluvõrgustik koostöös Eestimaa külaliikumisega Kodukant viib läbi on-line seminari, kus otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas aktiveerida kohalikke ühiselt panustama piirkonna arengusse, kuidas arendada suhteid omavalitsustega, milline on eestvedaja roll ning jagatakse...