Seitsmes üle-eestiline Avatud Talude päev toimub tänavu 24.-25. juulil. Talude registreerimine Avatud Talude päevale toimub 1.-30. aprillil veebilehel www.avatudtalud.ee/et/talule Loe ka Maaeluministeeriumi 30.03.2021 pressiteadet. Infovebinarid taludele/ettevõtele: 11. märtsil toimus taludele infovebinar. Järelevaatamise lingi ja ettekanded leiad maaeluvõrgustiku veebilehelt. 30. märtsil toimunud vebinaril rääkis MTÜ Eesti Maaturism esindaja külaliste vastuvõtust. Vebinari järelevaatamise link ja...

25. märtsil toimus Eesti Külaliikumise Kodukant eestvedamisel veebikonverents „Kogukonna roll ja võimalused kohalikus omavalitsuses“. Veebikonverentsil arutleti kohalike kogukondade ja omavalitsuste koostöövõimaluste üle. Konverentsilt jäi kõlama, et kogukondade õigeaegne kaasamine arutelu- ja otsustusprotsessidesse kindlustaks elukeskkonna, kus kõik tunneksid end väärtustatuna ning seeläbi tõuseks üleüldine heaolutunne. Veebikonverentsi „Kogukonna...

29.04.2021 toimuvale tasuta koolitusele oodatakse Rapla- ja Jõgevamaa alles alustavaid või kuni 2 aastat tegutsenud ühingute juhatuse liikmeid. Raplamaa ühingutele on koolitusel kohti 8. Registreeruda saab 23. aprillini SIIN Registreerunutele saadetakse koolituse link. Koolituse ajakava: 9.45 kogunemine zoom keskkonnas 10.00-11.30 MTÜ olemus, õiguslik staatus, organisatsiooni disain 11.30-11.45 paus 11.45-13.15 ühingu liikmed ja...

Alates aprillist hakkab PRIA korraldama veebiseminaride sarja, kus käsitletakse olulisemaid teemasid, mida silmas pidada PRIA toetuste taotlemisel. Igal veebiseminaril on etteantud kindel alateema, aga peame väga oluliseks ka osalejate vahetut tagasisidet, et saaksime veelgi põhjalikumalt käsitleda just neid teemasid, mis meie taotlejatele enim huvi pakuvad. Esimene veebiseminar...

Avatud Talude päeva 2021 infovebinarid toimuvad 30. ja 31. märtsil. Juttu tuleb sellest, millele tuleks mõelda külalisi vastu võttes, toiduohutusest ja loomade heolust. Avatud Talude päeval osalevatele taludele annavad nõu MTÜ Eesti Maaturism 30.03 vebinaril ja Põllumajandus- ja Toiduamet 31.03 vebinaril.  ...

Infopäev toimub 24. märtsil, kolmapäeval,  kell 15.00 - 17.00 veebis,  Zoom keskkonnas. Registreeru infopäevale Infopäevale  registreerunutele saadetakse enne koolituse algust sisselogimise link. Lisainfot küsi andra.liibek@raplaleader.ee   või tel 517 4051 Meetme taotlusvoor on e-PRIAS avatud 5. aprillist kuni 3. maini 2021. Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri...

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond viis läbi 5 on-line mõttekoda, et leida sisendit ja koguda arvamusi maapiirkondade pikaajalise visiooni 2040 kohta.  Mõttekoja ettekandeid saab jälgida 18. märtsil, neljapäeval, kell 14.00-15.00 toimuval vebinaril YouTube keskkonnas. Registreeritud osalejatele saadetakse LINK e-mailiga. LINK lisatakse kell 13.45 Ideekorje mõttekodades otsiti maaelu arengu ideid...

22.-26. märtsil 2021 toimub veebi vahendusel Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) ja Euroopa Komisjoni korraldatud maaelu visiooni nädal, mille peateemaks on "Millised võiksid välja näha Euroopa maapiirkonnad tulevikus?". Interaktiivsel üritusel saab kuulata põnevaid ettekandeid, osaleda aruteludes, töötubades ja võrgustada virtuaal-laadal. Üritusele oodatakse erinevaid Euroopa sidusrühmi, et...

Neljapäeval, 11. märtsil, kell 14.00-15.00 vebinar Lektor: Kersti Kriisk, PhD Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö lektor  Kohalik heaolu on täpselt nii kõrge kui on see heaolu kõige haavatumate liikmete jaoks; Heaoluriigi põhimõte – sotsiaalsed õigused; Heaolu tagamine, sotsiaaltöö ja  maapiirkonna (valla) eripärad; KOV roll sotsiaalkaitses Arutelu juhib Ave Bremse Registreerimine ...

Avatud talude päev  tuleb taaskord - sel aastal praeguste plaanide kohaselt  pühapäeval, 25. juulil. Kõigil soovijatel on võimalus olla avatud ka kahel päeval ja võtta külalisi vastu terve nädalavahetuse jooksul. Tulenevalt hetkeolukorrast sel aastal taludele, kes osaleda soovivad, füüsilisi infopäevi ei planeerita. Plaanis on infotunnid veebi vahendusel,...