KAIU EKO METALL OÜ võttis kasutusele 2 uut 3D keevituslauda ja rakistusvahendid, mis on soetatud LEADER toetusega. Projekt kandis nimetust „Ettevõtte tootmistehnoloogia täiustamine: kaks keevitus-montaažilauda lisamoodulitega ja abivahendid“ ja eesmärk oli soetada keevituslaud ja töökohad tehnoloogia täiustamiseks. Projekti maksumus 13 557,35 eurot (abikõlblik summa 11 298 eurot),...

Seitsmendale üle-eestilisele avatud talude päevale on talude registreerimist pikendatud 10. maini, et kõik soovijad end kirja jõuaksid panna. Avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil. Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel www.avatudtalud.ee/et/talule. Registreerimisel tuleb kindlasti teada anda, kas talu on...

Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks elanikele, külastajatele,...

    Kesk-Eesti giidide arenguprogrammi korraldatakse ja rahastatakse LEADER tegevusgruppide Raplamaa Partnerluskogu,  Järva Arengu Partnerid ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu  koostööprojektist “Keskpõrandale kokku” koostöös Eesti Giidide Liiduga Eesmärk: Tõsta giidide ja lugude jutustajate professionaalset taset. Propageerida giidi elukutset ja võimalust maapiirkonnas ise ettevõtjana või töövõtjana tegutseda, luua soovijatele...

„Keskpõrandale kokku“ on  kohaliku tegevusgrupi LEADER koostööprojekt, kus partneriteks on MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, MTÜ Järva Arengu Partnerid ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu. Tegevusi tehakse nii ühiselt kui eraldi või koostöös ainult ühe partneriga. Projekti eesmärk: Kesk-Eesti on tegus ning külalistele avatud piirkond, mille kestlikku arengut toetavad õpihimulised inimesed,...

6. mail 2021 kell 13.00 – 14.30 korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) veebipõhise arukate külade teemaseminari "Soome kogemus ja visioon". Soomlased on olnud arukate külade arendamisel edukad ning nende aruka küla visiooni on eeskujuks võetud ka Euroopa maaeluvõrgustiku töörühmades. Soome arukate külade tegevused on...

Eestimaa Looduse Fond on välja kuulutanud Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi 2021 Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. Konkursile...

Neljapäeval, 15.04.2021 kell 17.00 kuni järgmise tööpäeva alguseni toimub e-PRIAs korraline IT hooldus. Sel perioodil esineb PRIA e-teenustes katkestusi ja tõrkeid....

15. aprillil kell 12:30 kuni 14:00 toimub ZOOMi vahendusel Maaeluministeeriumi poolt koostatud põllumajanduse, kalanduse, maaelu ja toiduainetööstuse 2020. a ülevaate avalikustamise veebiseminar. Soovist veebiseminaril osaleda anda teada eveli.naaris@agri.ee  Enne seminari algust saadetakse registreerunutele ZOOMiga ühendumiseks vajaliku info. Seminar salvestatakse ja on hiljem Youtube vahendusel järelevaadatav. Veebiseminari päevakava: 12:30...