Eesti Külaliikumine Kodukant käivitas kiirküsitluse uuselanikele maapiirkonnas.  Uuselanike all mõistetakse inimesi, kes on viimase 7 aasta jooksul maale kolinud või siis peale pikka äraolekut naasnud.   Ivika Nõgel: küsitlusel on kaks eesmärki. Esiteks saada pisut tagasisidet nende kogemuste, vajaduste, ootuste osas. Teine ja vahetum eesmärk on...

Käesoleva aasta sügisel avame meetme 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” investeeringutoetuse  osa. Taotlusvoor on e-PRIAs avatud 15.10-15.11.2020.  Infopäev 07. oktoobril Rapla kinosaalis, algusega kell 16.00. Toetatakse Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevate ettevõtete (sealhulgas ka FIEde) investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (v.a. sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse osutamiseks). Vastu...

Kardikeskus OÜ, kes toimetab Rapla kardirajal, sai täna, 5. augustil, kätte 15 hobikarti Prantsusmaalt. Tegemist on firma SODIKART toodetud hobikartidega. Hobikardid on soetatud Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetme 2 toetusega. Toetuse summa 53 370 eurot. Projekti eesmärk on klientidele hobikardi teenuse pakkumine Rapla võistluskardirajal. Juba käesoleva nädala...

Avatud Talude Päeval 18.-19. juulil on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas avatud järgmised talud/ettevõtted: Atla mõis Iida urked    Kiisa talu Allikasilma talu Paluküla Mäe Puhkekeskus Männiku piimalambad MTÜ Töömaja Käru Muuseum Sepajõe talu Sillaotsa Talumuuseum Uuskaubi talu Tõrvaaugu mahe talu  ...

18. juunil kinnitas Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek juhatusse uued liikmed. Juhatuse koosseis: Inna Laanmets Natalia Lüllmaa Hannes Vald Heiti Arro Anne Leht Elari Hiis Kirsti Mau Triin Matsalu Hans-Jürgen Schumann   Foto: Jane Kalajärv ...

Osale tuleviku maapiirkondade arengus! Käesoleva uuringu kaudu püüab REDR muuhulgas peegeldada, võtta seisukohta ja määratleda, kuidas LEADER saaks jätkata maapiirkondade ja sealsete elanike elukvaliteedi parandamist lähitulevikus. Miks tasub osaleda? Sinu häält võetakse kuulda: REDR tagab, et Sinu arvamused ja ideed edastatakse piirkondlikele, riiklikele ning Euroopa poliitikategijatele, samuti...

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 18. juunil, neljapäeval, algusega kell 17.00, Raikküla Kultuurikeskuses. Kõik Raplamaa Partnerluskogu LIIKMED on oodatud! Päevakord 2019 aasta tegevusaruanne.  2019 aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine.  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine.  Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine.  Meetme 2 „Ettevõtluse...

11. juunil 2020 kell 10.00 toimub infotund Maaelu Edendamise Sihtasutusega Info ja registreerimine Vebinar-infotund edastatakse Youtube otseülekandena – Link vaatamiseks saadetakse registreeritud osalejatele e-postiga ja pannakse üles ka ürituse veebile kl 09.55 Osalejate arvule piiranguid ei ole.  Infotunnis käsitletakse MES-i olemasolevaid meetmeid, kui ka spetsiaalselt COVID kriisi leevendavaid meetmeid: laenud,...

Märjamaa valla kaasava eelarve 2018. a rahvahääletusel II-III koha saanud ning rahastamata jäänud multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekti teostamiseks esitas Märjamaa Vallavalitsus projekti Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, kus projekt sai positiivse rahastamisotsuse. Projekti raames rajatakse Märjamaa Gümnaasiumi territooriumile olemasoleva korvpalliväljaku asemele multifunktsionaalne kunstmurukattega minispordiväljak, kus on võimalik harrastada...

18.05.20 jõustus muudetud LEADER määrus , millega muuhulgas pikendatakse tähtaega tegevuste ja investeeringute elluviimiseks.  Mis LEADER projekti elluviija ja taotleja jaoks muutus? 1) muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele (§ 47 lg 13).   Kui maksetaotlus on esitatud ajavahemikus 12.03.2020-30.12.2020, võib toetuse välja maksta ka siis kui toetuse saajal on maksuvõlg. OTKA maksetaotlustele selleks,...